Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одржана шеснаеста сједница Привредног савјета

У Добоју је одржана 16. сједница Привредног савјета Града Добоја, на којој се пред представницима привреде и локалне самоуправе Добоја нашло седам тачака дневног реда. Сједницом Привредног савјета предсједавао је замјеник градоначелника Владо Благојевић.

Након усвајања дневног реда и записника са Петнаесте сједнице, чланови Привредног савјета су упознати са резултатима анкетирања привреде, те спроведеним активностима проистеклим из резултата анкетирања. Одјељење за финансије упознало је Привредни савјет са методологијом планирања и износима буџетских средстава која се као изворни приход прикупљају путем наплате локалних такси. Истакнуто је да је одлука о умањењу цијене накнаде за уређење за 30% за једнократна плаћања довела до повећања наплате, што значи да мјера има позитиван утицај на раст инвестиција. Услиједила је информација о ефектима мјера пружања подстицаја предузетницима током 2019. године, а потом су Чланови привредног савјета упознати са активностима које се спроводе у аспекту унапређења мобилности радне снаге у смислу промјене увријеженог стајалишта да су одређене дјелатности или занимања погодне првенствено за женску односно мушку радну снагу. Ове активности би требале да доведу до повећања пропулзивности радне снаге и доступности занимања. Чланови Привредног савјета једногласно су усвојили презентоване информације.

Иницијативе привредника пружиле су највише интеракције између чланова Привредног савјета. Радован Божичковић је поново истакао потешкоће Занатско предузетничког удружења које је суочено са проблемом одрживости због пада изворних прихода. Затражена је финансијска подршка Града Добој како би се Удружење одржало и како би наставило да спроводи активности које су утврђене Законом. Конкретно, потребна средства како би се редовно измиривале финансијске обавезе према једном запосленом у Удружењу. Владо Благојевић, замјеник градоначелника, истакао је да Град генерално подржава рад удружења грађана, те је обећао да ће провјерити статус захтјева Занатско-предузетничког удружења.

Тијана Васиљевић Стокић, директор Економске школе у Добоју, је замолила представнике привреде да се активно укључе у образовне процесе кроз пружање могућности за праксу за ученике средњих школа и да би ради конкретнијег договора било упутно организовати тематску сједницу, односно округли сто на ову тему како би се у сљедећој школској години спремније ушло у ову активност. Радомир Божичковић је истакао да процедуре примања ученика на праксу изискују превише администрирања, што може да одбије заинтересоване послодавце. Славиша Букејловић и Горан Продић су инсистирали да још увијек није касно да са поради на томе да се створе боље могућности за ученичку праксу већ за ову школску годину. Остали чланови Привредног савјета су се усагласили да се одмах приступи овој активности.