Одржана 22. сједница Скупштине града

Засједање Скупштине града одржано у Центру за културу и образовање.

Данас је одржана 22. редовна сједница Скупштине града Добоја, на којој су одборници усвојили одлуку о критеријумима суфинансирања средстава за куповину стотину станова за младе брачне парове на подручју овог града. Ова тачка дневног реда привукла је ових дана највише пажње јавности.

Предсједник Скупштине града Сања Вулић и потпредсједник Скупштине града Мурвет Барјактаревић.
22. редовна сједница Скупштине града Добоја

Према критеријумима право да конкуришу, између осталих, имаће парови који имају од 18 до 30 година, закључили су брак послије 11. септембра ове године и намјеравају да у Добоју стално бораве двадесет година. Један од критеријума односи се и на то да ниједно од супружника не смије бити власник или сувласник непокретности – објеката условних за становање на подручју БиХ, нити да је прометовало непокретностима у посљедње три године, рачунајући од дана пријаве на јавни конкурс. Супружници не могу отуђити стамбену јединицу, нити је издати другом у закуп, а средства обезбјеђења за уредно испуњење критеријума подразумијева заложно право над непокретностима – хипотеку и друга средства обезбјеђења, која ће ближе бити уређена посебним уговорима.

Град обезбјеђује два модела суфинансирања – један, према којем град финансира 49 одсто укупне вриједности стамбене јединице, а супружници учествују 51 одсто – у случају да супружници бирају стамбену јединицу, те други, према којем град финансира 70 одсто укупне вриједности, а супружници 30 одсто и то у случају да супружници немају право избора стамбене јединице, односно, стамбену јединицу бира град Добој путем јавног позива. Одборници су овластили градоначелника Бориса Јеринића да именује радно тијело и распише јавни позив.

22. редовна сједница Скупштине града.

На данашњој сједници усвојени су и нацрти одлука о усвајању, те извршењу другог ребаланса буџета града за 2019. годину у износу од 55.809.000 конвертибилних марака, а због релизовања кредитног задужења од четири милиона КМ који ће у наредном периоду бити презентован јавности путем јавних расправа. Одборници су усвојили и кредитно задужење на десет година у износу од 15.000.000 КМ, и то 12.670.000 за рефинансирање дијела постојећих кредита, те нешто више од два милиона ковертибилних марака за куповину пословних простора и гаража.

Градоначелник Добоја Борис Јеринић на редовном засједању Скупштине града Добоја.

Градоначелник Добоја Борис Јеринић очекује да ће град кредитним рефинансирањем старих кредита у наредном периоду добити мању каматну стопу, оствариће уштеде у буџету, те да ће укупно задужење бити испод 10 одсто.

Одборници Скупштине града на 22. редовној сједници.

Одборници су на данашњој сједници расправљали и о извјештајима и нацртима програма рада установа и предузећа чији је оснивач град, као и Скупштине града, за 2020. годину.