Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одржана 24. сједница Скупштине града Добоја

Данас је у Добоју одржана 24. редовна сједница Скупштине града Добоја, на којој су се одборници изјашњавали о 24 тачке дневног реда. Скупштина града утврдила је данас пореску стопу за опорезивање непокретности у 2020. години у висини од 0,20 одсто, изузев непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност и која износи 0,10 одсто. Одборници су на данашњој сједници усвојили извјештај о извршењу буџета града у периоду 1. јануара до 30. септембра, у којем је исказан буџетски дефицит од 372.961 конвертибилних марака. Оставрени су приходи од 34.155.950, а расходи у износу од 34.528.911 конвертибилних марака.

Одборници су прихватили информацију о јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју града Добој, на који је закључно са 15. новембром стигло 12 пријава. Предсједник Скупштине града Сања Вулић истакла је да је од укупног броја пријава захтијеване кријтеријуме испунило 10 парова и најавила да ће се јавни позиви за субвенционисање објављивати и у наредном периоду све док се не попуни задата квота.

Усвојена је и одлука о усвајању измјене и допуне дијела регулационог плана “Општа болница” Добој – скраћени поступак, а по захтјеву Управе Болнице “Свети апостол Лука” ради планирања изградње новог објекта са приступном саобраћајницом и инфраструктуром. Одборници су одобрили до 30.000 конвертибилних марака за куповину стамбене јединице на име трајног стамбеног збрињавања породице Душка Стојановића из Шешлија, који је остао без ока и шаке, а издржава двоје дјеце у веома неусловној кући. Средства у износу од 20.000 обезбиједиће Републички секретаријат за расељена лица Српске а до 10.000 КМ биће обезбијеђено из градског буџета. Такође, усвојен је и Програм мјера и активности за утврђивање стања и уређењу простора за 2020-2021. годину, који предвиђа и израду Просторног плана града до октобра 2020. године, те израду Урбанистичког плана града у року од двије године након усвајања Просторног плана, с обзиром да је постојећи усвојен 1986. године.

Одборници градске скупштине су усвојили и одлуку о утврђивању критеријума расподјеле буџетских средстава Заједницама етажних власника /ЗЕВ/ у хитним случајевима, према којој ће Град извршити расподјелу планираних буџетских средстава у максималном износу до 5.000 конвертибилних марака по једном захтјеву ЗЕВ-а.