Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одржана 31. сједница Скупштине града

На данас одржаној сједници Скупштине града Добоја одборници су усвојили  одлуку о другом овогодишњем ребалансу буџета у износу од 86.550.710 КМ, што је за 6.705.940 КМ више од првог и основ је за реализовање краткорочног и дугорочног кредитног задужења од 1.500.000 КМ и 3.000.000 конвертибилних марака. Одборницима је предочен извјештај о остварењу шестомјесечног буџета за текућу годину, који је у суфициту за 885.702 КМ. Остварени приходи износе 45.074.267 КМ, а расходи 44.188.565 КМ.

На данашњој сједници Скупштине града одборници су усвојили Нацрт буџета града за идућу годину од 43.312.000 КМ, који је за 46 одсто мањи у односу на планирана средства првог ребаланса у текућој години. Структуру буџета за наредну годину чине порески приходи у износу од 56 одсто, непорески 34 одсто, а примици од нефинансијске, финансијске имовине и задуживања 10 одсто укупних буџетских средстава.

Замјеник градоначелника Добоја Владо Благојевић изјавио је  да је Нацрт буџета пројектован на основу праћења реалних пореских и непореских прихода, те процијењеног кретања у наредној години.

“Буџет је у потпуности уравнотежен у приходовној и расходовној страни и сви ће имати прилику да у наредном периоду у јавној расправи дају своје примједбе и сугестије”, рекао је Благојевић.

Одборници су усвојили пореску стопу за опорезивање непокретности у 2021. години која износи 0,20 одсто, изузев за непокретности у којима се непосредно врши производна дјелатност која је 0,10 одсто.

Усвојен је и Нацрт просторног плана града 2018-2038. године.

Одбор за жалбе града у прошлој години примио је девет предмета који су правоснажно окончани, а који су се односили на жалбе на рјешења о престанку радног односа запослених службеника, новом распоређивању, премјештају или на услове спроведене конкурсне процедуре за запошљавање.

У извјештају о раду и финансијском пословању за 2019. годину добојског Дома здравља приказано је да је ова здравствена установа остварила суфицит од 239.941 КМ, са оствареним приходима од 8.039.410 КМ и расходима од 7.799.469 КМ.

Предсједник Скупштине града Милош Букејловић рекао је да је данас одржана посљедња сједница овог сазива, током које су усвојене бројне одлуке неопходне за развој ове локалне заједнице.

На данашњој 31. редовној сједници градске скупштине расправљало се о 25 тачака дневног реда.