Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održana šesnaesta sjednica Privrednog savjeta

U Doboju je održana 16. sjednica Privrednog savjeta Grada Doboja, na kojoj se pred predstavnicima privrede i lokalne samouprave Doboja našlo sedam tačaka dnevnog reda. Sjednicom Privrednog savjeta predsjedavao je zamjenik gradonačelnika Vlado Blagojević.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa Petnaeste sjednice, članovi Privrednog savjeta su upoznati sa rezultatima anketiranja privrede, te sprovedenim aktivnostima proisteklim iz rezultata anketiranja. Odjeljenje za finansije upoznalo je Privredni savjet sa metodologijom planiranja i iznosima budžetskih sredstava koja se kao izvorni prihod prikupljaju putem naplate lokalnih taksi. Istaknuto je da je odluka o umanjenju cijene naknade za uređenje za 30% za jednokratna plaćanja dovela do povećanja naplate, što znači da mjera ima pozitivan uticaj na rast investicija. Uslijedila je informacija o efektima mjera pružanja podsticaja preduzetnicima tokom 2019. godine, a potom su Članovi privrednog savjeta upoznati sa aktivnostima koje se sprovode u aspektu unapređenja mobilnosti radne snage u smislu promjene uvriježenog stajališta da su određene djelatnosti ili zanimanja pogodne prvenstveno za žensku odnosno mušku radnu snagu. Ove aktivnosti bi trebale da dovedu do povećanja propulzivnosti radne snage i dostupnosti zanimanja. Članovi Privrednog savjeta jednoglasno su usvojili prezentovane informacije.

Inicijative privrednika pružile su najviše interakcije između članova Privrednog savjeta. Radovan Božičković je ponovo istakao poteškoće Zanatsko preduzetničkog udruženja koje je suočeno sa problemom održivosti zbog pada izvornih prihoda. Zatražena je finansijska podrška Grada Doboj kako bi se Udruženje održalo i kako bi nastavilo da sprovodi aktivnosti koje su utvrđene Zakonom. Konkretno, potrebna sredstva kako bi se redovno izmirivale finansijske obaveze prema jednom zaposlenom u Udruženju. Vlado Blagojević, zamjenik gradonačelnika, istakao je da Grad generalno podržava rad udruženja građana, te je obećao da će provjeriti status zahtjeva Zanatsko-preduzetničkog udruženja.

Tijana Vasiljević Stokić, direktor Ekonomske škole u Doboju, je zamolila predstavnike privrede da se aktivno uključe u obrazovne procese kroz pružanje mogućnosti za praksu za učenike srednjih škola i da bi radi konkretnijeg dogovora bilo uputno organizovati tematsku sjednicu, odnosno okrugli sto na ovu temu kako bi se u sljedećoj školskoj godini spremnije ušlo u ovu aktivnost. Radomir Božičković je istakao da procedure primanja učenika na praksu iziskuju previše administriranja, što može da odbije zainteresovane poslodavce. Slaviša Bukejlović i Goran Prodić su insistirali da još uvijek nije kasno da sa poradi na tome da se stvore bolje mogućnosti za učeničku praksu već za ovu školsku godinu. Ostali članovi Privrednog savjeta su se usaglasili da se odmah pristupi ovoj aktivnosti.