Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Javni poziv za dostavljanje prijedloga za realizaciju manifestacije “Zimska čarolija Doboj“ 2019-2020

Grad Doboj poziva sve zainteresovane subjekte da se aktivno uključe u realizaciju manifestacije „Zimska čarolija Doboj“ , koja će biti održana na području Grada Doboj – lokalitet gradski park, u periodu 15.12.2019 – 15.01.2020. godine. Radno vrijeme održavanja predmetne manifestacije biće utvrđeno posebnom odlukom.

U svrhu realizacije manifestacije „Zimska čarolija Doboj“ za prvu sezonu (u daljem tekstu koristiće se termin Zimska čarolija, u odgovarajućem padežnom obliku), Grad Doboj, u svojstvu organizatora i generalnog pokrovitelja manifestacije, obezbijediće uslove za besplatno korišćenje 15 prodajnih objekata – drvenih kućica, samog lokaliteta, odnosno ostalih pratećih sadržaja na lokalitetu, pod uslovom obezbjeđenja očuvanja komunalnog reda.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da podnesu svoje prijedloge za učešće u realizaciji manifestacije Zimska čarolija, uz obavezno poštovanje sljedećih uslova:

  • Ponuđeni sadržaj (proizvod, usluga) treba odgovarati ideji promovisanja kulture, zabave, edukacije bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi (polnoj, vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj i sl)
  • Ponuđeni sadržaj (proizvod, usluga) treba biti proizveden/distribuisan uz obezbjeđenje visokog nivoa kvaliteta, a u duhu promovisanja zimskih radosti

Pored sadržaja preciziranih tačkom 2 Javnog poziva, dio lokaliteta može se ustupiti i za održavanje kulturnih, edukativnih i ostalih sadržaja zabavnog karaktera na otvorenom (muzički događaji, žive maskote dizajnirane u duhu zimskih radosti u svrhu fotografisanja sa istim i slično).

Odobrenje korišćenja lokaliteta, odnosno pripadajuće opreme, biće uslovljeno prvenstveno kvalitetom, originalnošću i svrsishodnošću predložene ideje, a zatim okvirima raspoloživih kapaciteta samog lokaliteta. Svi korisnici kapaciteta kojima bude odobreno učešće u realizaciji Zimske čarolije biće u obavezi uskladiti i prilagoditi ambalažu proizvoda odnosno ambijent pružanja usluge i distribucije proizvoda zimskom ambijentu i duhu predstojećih zimskih praznika.

Pozivaju se sve obrazovno-vaspitne ustanove i druge organizacije edukacijskog karaktera (muzičke, plesne škole, glumačke sekcije) da se aktivno uključe u realizaciju manifestacije organizacijom prigodnih programa, predstava i nastupa.

Generalni pokrovitelj manifestacije Zimska čarolija je Grad Doboj, a ukoliko bilo koja organizacija, preduzeće ili udruženje, iako svojom djelatnošću ne odgovara i idejno se ne uklapa u okvire i zahtjeve ovog Javnog poziva, ima želju da uzme učešće u realizaciji Zimske čarolije, može na ime ove manifestacije donirati sredstva u svrhu kupovine nakita namijenjenog dekoraciji samog lokaliteta Zimske čarolije, a zauzvrat Grad Doboj će istim, u znak zahvalnosti, besplatno ustupiti reklamni prostor na samom lokalitetu predviđen u predmetne svrhe.

Ovaj javni poziv ostaje otvoren do 01.12.2019.godine, a Grad Doboj zadržava pravo da od učesnika traži dodatnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja činjenica koje mogu biti važne za realizaciju ovog Javnog poziva.

Prijave sa prijedlozima učešća dostavljaju se na adresu: Grad Doboj, Hilandarska 1, 74000 Doboj, sa naznakom „za učešće u realizaciji manifestacije zimska čarolija“.

Ovaj javni poziv biće objavljen u dnevnom listu Glas Srpske, na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Doboj, a sadržaj istog biće emitovan i u okviru programa RTV Doboj.

Podsticaji za razvoj proizvodnog zanatstva u Gradu Doboju – II JAVNI POZIV 2019

Projekat podsticaja za razvoj proizvodnog zanatstva u Gradu Doboju realizuje Grad Doboj uz podršku Projekta ekonomskog i ekološkog upravljanja (MEG), koji podržava i finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Sredstva podsticaja namijenjena su samostalnim preduzetnicima koji imaju obavezu da putem nabavke proizvodnih mašina, opreme, alata i sirovina stvore uslove za otvaranje najmanje jednog novog radnog mjesta.

Za realizaciju Projekta korisnicima se dodjeljuju bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 43.000,00 KM. Korisnici koji ispunjavaju kriterijume Javnog poziva mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu do 70% od ukupne vrijednosti investicionog ulaganja koje se ostvaruje putem njihove prijave. Preostali iznos, u minimalnoj vrijednosti od 30%, obavezni su finansirati sami korisnici podsticaja.

Javni poziv, smjernice za podnosioce zahtjeva i potrebne obrasce možete preuzeti ovdje:

  1. Javni poziv
  2. Smjernice
  3. Prijava na javni poziv (Obrazac 1)
  4. Budžet (Obrazac 2)
  5. Izjava aplikanta o planiranom iznosu sufinansiranja (Obrazac 3)
  6. Izjava aplikanta o nepostojanju sukoba interesa (obrazac 4)

Javni poziv: Sajam zapošljavanja

Grad Doboj putem Lokalnog savjetodavnog tijela za zapošljavanje i obrazovanje odraslih organizuje Sajam zapošljavanja i obrazovanja odraslih.

Učešće privrednih društava na Sajmu će biti usmjereno ka predstavljanju njihovih potreba za zapošljavanjem novih radnika.Tokom trajanja Sajma poslodavci će imati priliku da obave razgovore sa nezaposlenim licima koja traže posao kao i da prikupe njihove prijave za posao.

Sajam će se održati 04.12.2019. godine u Domu Vojske (sala Skupštine grada) u 10 časova.

Pravo na učešće na Sajmu imaju privredna društva i samostalni preduzetnici, registrovani na području grada Doboj, koji imaju potrebe za zapošljavanjem novih radnika.

Organizator Sajma će se angažovati da obezbijedi što veće prisustvo posjetilaca (nezaposlenih lica).

Poziv ostaje otvoren do 15.11.2019. godine.

Svi koji su zainteresovani za učešće na Sajmu mogu se prijaviti lično u šalter sali Gradske uprave Doboj na šalteru br. 7, telefonom na brojeve: 053/241-099 ili 053/224-508, kao i e-poštom: privreda@doboj.gov.ba.

Javni poziv: Podrška ruralnom stanovništvu u generisanju prihoda na teritoriji grada Doboja

Predmet Javnog poziva je odabir korisnika projekta „Podrška ruralnom stanovništvu u generisanju prihoda na teritoriji grada Doboja“ koji realizuje Grad Doboj kroz finansijski mehanizam za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2018/2019 za čije funkcionisanje su sredstva obezbijedili Vlada Republike Srpske, putem Ministarstva finansija, Vlada Švajcarske putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) i Grad Doboj.

Projektom je predviđena dodjela plastenika sa pratećom opremom, sadnog materijala i prihrane i zaštitnih sredstava za 20 nezaposlenih žena iz ruralnih područja, putem sufinansiranja.

Sve informacije vezane za projekat možete preuzeti na linku Javni poziv.