Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Obavještenje za sve medijske kuće

Povodom 19. avgusta 2021.godine, Preobraženja Gospodnjeg i posjete Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija gradu Doboju, informišemo vas da je za medijsko praćenje ovog događaja neophodno da se prethodno akreditujete.

Pravo na prijavu imaju sve akreditovane medijske kuće.

Ista se vrši putem obrasca, koji je moguće predati na info pult Gradske uprave Doboj ili elektronski na mejl: protokoligradonacelnika@doboj.gov.ba.

Rok za prijavu je 17.8. 2021.godine do 13 časova.

Obrazac možete da preuzmete ovdje. (Obrazac za prijavu medijske kuće.pdf)

Doboj, 12.avgust.2021.godine 

KABINET GRADONAČELNIKA

Obavještenje za podnošenje zahtjeva za Ponosnu karticu Republike Srpske za porodice sa troje i više djece

Obavještavamo sve porodice sa troje i više djece od kojih je najmanje jedno maloljetno, a koji nisu podnijeli zahtjev za Ponosnu karticu Republike Srpske u prošlom Javnom pozivu, da od dana 05.8.2021. godine mogu ponovo da podnose zahtjeve sve do kraja 2021. godine.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista)
  • rodni list za svako dijete
  • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva
  • uvjerenje da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji Grada Doboj

Zahtjev možete preuzeti na info pultu Gradske uprave ili na linku:

Obrazac za lične podatke možete preuzeti u pdf. formatu ovdje.

Obrazac za Ponosnu karticu možete preuzeti u pdf. formatu ovdje.

Svi dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji na sljedeću adresu:
GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ
Hilandarska 1, 74000 Doboj

Komisija za odabir korisnika Ponosne kartice Republike Srpske za porodice sa troje i više djece

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Оbavještenje za mlade bračne parove i samohrane roditelje

S ciljem provođenja dodatnih pronatalitetnih mjera i aktivnosti u populacionoj politici Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta u saradnji sa Gradom Doboj pravi bazu podataka o broju mladih bračnih parova do 35 godina starosti i samohranih roditelja koji imaju prebivalište na području grada, a u svrhu realizacije projekta „Izgradnja stambenih jedinica za mlade bračne parove i samohrane roditelje u Republici Srpskoj“.

S tim u vezi, pozivamo sve mlade bračne parove  do 35 godina starosti i samohrane roditelje sa područja Grada Doboj, koji nemaju riješeno stambeno pitanje, da se jave u Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti (kancelarija br.47 ), ili na broj telefona 053 241 099 lok.148, radi davanja potrebnih podataka.

Obavještenje ostaje otvoreno do 16.08.2021.godine.

Obavještenje o javnoj raspravi-Na nacrt zakona o društvenom preduzetništvu u Republici Srpskoj

Obavještavamo nevladine organizacije, fondacije, odbornike, privredne subjekte, preduzetnike, udruženja građana, predstavnike socijalnih preduzeća, kao i sve zaintresovane građane sa područja grada Doboja da će se  dana 29.7.2021.godine u 11.časova  u skupštinskoj sali ( sala  Doma vojske u ul.Cara Dušana) održati Javna rasprava na  Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu u organizaciji Ministarstva privrede i preduzetništva Republike  Srpske.

Nacrt Zakona se nalazi u prilogu koji možete preuzeti ovdje.