22. redovna sjednica Skupštine grada

Ovaj događaj se završio

Dvadesetdruga redovna sjednica Skupštine grada Doboj zakazana je za srijedu, 02. oktobar 2019. godine. Sjednica će se održati u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje Grada Doboj, sa početkom u 10,00 časova.

Kolegijum Skupštine za 22. redovnu sjednicu Skupštine grada Doboj predložio je sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa dvadesetprve redovne sjednice Skupštine Grada Doboj od 03.09.2019. godine,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršenju budžeta Grada Doboj za 2020. godinu;
 3. Razmatranje prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Doboj za refinansiranje postojećeg duga i finansiranje kapitalnih ulaganja;
 4. Razmatranje nacrta Odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada Doboj za 2019. godinu;
 5. Razmatranje nacrta Odluke o izvršenju rebalansa budžeta Grada Doboj za 2019. godinu;
 6. Razmatranje nacrta Odluke o usvajanju budžeta Grada Doboj za 2020. godinu;
 7. Razmatranje nacrta Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na područiju Grada Doboj u 2020. godini;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijumima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboja;
 9. Razmatranje nacrta Programa aktivnosti rješavanja problematike izbjeglog, raseljenog stanovništva i povratnika u 2020. godini;
 10. Razmatranje nacrta Programa rada Skupštine Grada Doboj za 2020. godinu;
 11. Razmatranje nacrta Programa rada za 2020. godinu Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Doboj;
 12. Razmatranje nacrta Programa rada za 2020. godinu „Centar za socijalni rad Doboj“ iz Doboja;
 13. Razmatranje nacrta Programa rada za 2020. godinu Turističke organizacije Grada Doboj;
 14. Razmatranje nacrta Programa rada za 2020. godinu Fondacije „Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ Doboj;
 15. Razmatranje nacrta Plana i programa rada za 2020. godinu Javne ustanove „Centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine“,
 16. Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Dom za starija lica Doboj“ za 2020. godinu;
 17. Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Sportsko-rekreacioni centar Preslica“ Doboj za 2020. godinu;
 18. Razmatranje nacrta Programa rada za 2020. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka Doboj;
 19. Razmatranje nacrta Programa rada za 2020. godinu Javnog preduzeća „Regionalne deponije“ d.o.o. Doboj;
 20. Razmatranje nacrta Programa rada Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i razvoj Grada Doboj“ d.o.o. za 2020. godinu;
 21. Razmatranje nacrta Programa rada za 2020. godinu „Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća“ Grada Doboja;
 22. Razmatranje nacrta Programa rada Muzeja u Doboju za 2020. godinu;
 23. Razmatranje nacrta Programa rada Javnog preduzeća „Radio – televizije Doboj“ d.o.o. za 2020. godinu;
 24. Razmatranje nacrta Godišnjeg programa rada Javne predškolske ustanove „Majke Jugović“ Doboj za radnu 2019/2020 godinu;
 25. Razmatranje Izvještaja o radu za 2017. godinu „Centra za kulturu i obrazovanje“ Doboj;
 26. Razmatranje Izvještaja o radu za 2017. godinu Turističke organizacije Grada Doboj;
 27. Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu Javne ustanove „Narodna biblioteka Doboj“;
 28. Razmatranje Izvještaja o radu za 2017. godinu „Centar za socijalni rad“ Doboj;
 29. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za žalbe Grada Doboj za 2018. godinu;
 30. Razmatranje Izvještaja o radu za 2018. godinu Turističke organizacije Grada Doboj;
 31. Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Doboj za 2018. godinu;
 32. Razmatranje Izvještaja o radu „Centra za socijalni rad Doboj“ Doboj za 2018. godinu;
 33. Razmatranje Izvještaja o radu za 2018. godinu Javnog preduzeća „Regionalne deponije“ d.o.o. Doboj;
 34. Razmatranje Izvještaja o radu za 2018. godinu Javnog preduzeća „Direkcije za izgradnju i razvoj Grada Doboja“ d.o.o.;
 35. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Radio – televizije Doboj“ d.o.o. za 2018. godinu;
 36. Razmatranje Izvještaja o radu za 2018. godinu Javne ustanove „Dom za starija lica Doboj“ Doboj;
 37. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Sportsko-rekreacioni centar Preslica“ Doboj za 2018. godinu;
 38. Razmatranje Izvještaja o radu Javne predškolske ustanove „Majke Jugović“ Doboj za predškolsku 2018/2019. godinu;
 39. Razmatranje Izvještaja o radu za 2018. godinu „Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća“ Grada Doboja;
 40. Razmatranje Izvještaja o radu Muzeja u Doboju za 2018. godinu;
 41. Kadrovska rješenja;
 42. Odbornička pitanja.