Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

24. redovna sjednica Skupštine grada Doboja

Ovaj događaj se završio

Dvadesetčetvrta redovna sjednica Skupštine grada Doboja za 22. novembar 2019. godine, koja će se održati u velikoj sali Skupštine grada Doboja, sa početkom u 10,00 časova.

Kolegijum Skupštine grada za dvadesetčetvrtu redovnu sjednicu Skupštine grada Doboja, je predložio sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa dvadesettreće redovne sjednice Skupštine Grada Doboj od 05.11.2019. godine,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Grada Doboj za 2020. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o angažovanju sredstava,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene dopune dijela regulacionog plana „Opšta bolnica“ Doboj (skraćeni postupak),
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterijuma raspodjele budžetskih sredstava Zajednicama etažnih vlasnika Grada Doboj u hitnim slučajevima,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli poslovne prostorije,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli stana,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o postavljanju privremenih objekata (kioska) na ostalim površinama,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti,
 10. Razmatranje prijedloga Programa aktivnosti rješavanja problematike izbjeglog, raseljenog stanovništva i povratnika u 2020. godini,
 11. Razmatranje prijedloga Programa rada za 2020. godinu Javne ustanove „Centar za kulturu i obrazovanje Doboj“,
 12. Razmatranje nacrta Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu,
 13. Razmatranje nacrta Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenju prostora za 2020-2021. godinu,
 14. Razmatranje nacrta Programa korištenja sredstava od naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području Grada Doboja za 2020. godinu,
 15. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Doboja u periodu 01.01.2019. – 30.09.2020. godine,
 16. Razmatranje Informacije o realizaciji Odluke o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj,
 17. Razmatranje Informacije o realizovanim projektima i prijedlog plana budućih aktivnosti, „Vodovod“ a.d. Doboj,
 18. Kadrovska rješenja,
 19. Odbornička pitanja.

Materijali za 24. redovnu sjednicu Skupštine grada Doboja