Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

25. redovna sjednica Skupštine grada

Ovaj događaj se završio

Dvadesetpeta redovna sjednica Skupštine grada Doboja zakazana je za 17. decembar 2019. godine. Sjednica će se održati u velikoj sali Skupštine grada Doboja, sa početkom u 10.00 časova.

Kolegijum Skupštine za dvadesetpetu redovnu sjednicu Skupštine grada Doboja predlaže sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa dvadesetčetvrte redovne sjednice Skupštine Grada Doboj od 22.11.2019. godine,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju budžeta Grada Doboj za 2020. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršenju budžeta Grada Doboj za 2020. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni programa uređenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana „Proširenje gradskog groblja Šušnjari“ Doboj,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade regulacionog plana „Proširenje gradskog groblja Šušnjari“ Doboj,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 6,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izmjene dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 6,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 10,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izmjene i dopune regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 10
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenja prostora za 2018-2019. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Grada Doboj,
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izrade regulacionog plana Centar Doboj,
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade regulacionog plana Centar Doboj,
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izrade regulacionog plana Donji grad Doboj,
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade regulacionog plana Donji grad Doboj,
 17. Razmataranje prijedloga Odluke o kupovini kancelarijskih (poslovnih) prostorija,
 18. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli poslovne prostorije,
 19. Razmataranje prijedloga Odluke o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja Grada Doboj,
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o visini zakupnine za korištenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja Grada Doboj,
 21. Razmatranje prijedloga Odluke o postupku subvencionisanja zakupnine za stambene jedinice socijalnog stanovanja Grada Doboj,
 22. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene usluge JPU „Majke Jugović“ Doboj za kalendarsku 2020. godinu,
 23. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencionisanju troškova korišćenih vodnih usluga ugroženih kategorija u Gradu Doboj,
 24. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Grada Doboj za period od 2021. do 2027. godine,
 25. Razmatranje Odluke o usklađivanju organizacije, rada i naziva „Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Doboj“ Doboj,
 26. Razmatranje inicijative za izradu Prečišćenog teksta Odluke o komunalnim taksama,
 27. Razmatranje nacrta Programa održavanja, sanacije i rekonstrukcije vodoprivrednih objekata i vodotokova u 2020. godini,
 28. Razmatranje nacrta Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva za 2020. godinu,
 29. Razmatranje nacrta Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu,
 30. Razmatranje nacrta Plana korišćenja sredstava ostvarenih od koncesionih naknada u 2020. godini,
 31. Razmatranje prijedloga Plana za kohezivnu zajednicu,
 32. Kadrovska rješenja,
 33. Odbornička pitanja.