Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

27. sjednica Skupštine grada

Ovaj događaj se završio

Dvadesetsedma redovna sjednica Skupštine grada Doboja održaće se 10. marta 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova. Kolegijum Skupštine za dvadesetsedmu redovnu sjednicu Skupštine grada Doboja predložio je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa dvadesetšeste redovne sjednice Skupštine Grada Doboj od 04.02.2020. godine,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Doboj za finansiranje kapitalnih ulaganja,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenja prostora za 2020-2021. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 4,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izmjene dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 4,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu sporazumne podjele imovine i obaveza između Grada Doboj i Opštine Stanari,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini zemljišta u K.O. Tekućica,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu na području Grada Doboj,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izradi Strategije o bezbjednosti saobraćaja na području grada Doboj,
 10. Razmatranje nacrta Odluke o kriterijumima za dodjelu sredstava budžeta Grada za redovne djelatnosti sportskih klubova za 2020. godinu,
 11. Razmatranje nacrta Odluke o prijedlogu upisnih područja osnovnih škola na području grada Doboja,
 12. Razmatranje nacrta Strategija razvoja omladinske politike grada Doboja za period 2020. – 2025. godina,
 13. Razmatranje nacrta Plana o korištenju sredstava ostvarenih od naknade po osnovu posebnih mjera zaštite od požara za 2020. godinu,
 14. Razmatranje Izvještaja o utrošku sredstava ostvarenih od naknade po osnovu posebnih mjera zaštite od požara u 2019. godini,
 15. Razmatranje Izvještaja o utrošku sredstava prikupljenih od koncesionih naknada u 2019. godini,
 16. Razmatranje Izvještaja o ostvarivanju programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnih puteva u 2019. godini,
 17. Razmatranje Izvještaja o održavanju, sanaciji i rekonstrukciji vodoprivrednih objekata i vodotokova u 2019. godini,
 18. Razmatranje Izvještaja o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama,
 19. Kadrovska rješenja,
 20. Odbornička pitanja.