Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera Republičkog štaba za vanredne situacije

Na osnovu člana 22. i člana 45. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.121/12 i 46/17), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije („Službeni glasnik Grada Doboj’“, br. 2/18), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020. godine, Zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije od 27-28.04.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj na XIV sjednici održanoj dana 28.04.2020. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

o obaveznom sprovođenju mjera Republičkog štaba za vanredne situacije

I

U cilju prevencije širenja virusa korona (COVID–19) i zaštite i spasavanja građana na teritoriji Grada Doboja, nalaže se sprovođenje svih mjera propisanih Zaključkom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID–19) u Republici Srpskoj, broj: 26-1/20, Zaključkom o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, broj: 26-2/20, Zaključkom o produženju primjene zaključaka, broj: 26-5/20, Republičkog štaba za vanredne situacije od dana 27.04.2020. godine i Zaključkom o ispravci zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID–19) u Republici Srpskoj, broj: 27-1/20 Republičkog štaba za vanredne situacije od dana 28.04.2020. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

Broj: 02-022-830/20

Datum: 28.04.2020. godine                                          

KOMANDANT ŠTABA

Boris Jerinić