Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OBAVJEŠTENJE: “INTEGRAL-INŽINJERING”

„INTEGRAL INŽINJERING“ a.d. Laktaši predao je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za pogon za proizvodnju betonske smjese kapaciteta 100m3/h i asfaltnu bazu kapaciteta 160-220 t/h na lokaciji Johovac, teritorija Grada Doboja.

Priložene Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, zainteresovana javnost može pogledati u prostorijama Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, ulica Sv. Save broj 26 (Stara Jahorina, kancelarija broj 17), u skladu sa članovima 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine («Sl. glasnik Republike Srpske» broj: 71/12 i 79/15) i na osnovu istih dati svoje mišljenje i primjedbe.

Sva mišljenja i primjedbe dostavljaju se u pisanoj formi na Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove do 11.06.2020. godine.

ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE