Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јavna rasprava

Koja će se održati dana 27.04.2022. godine (srijeda) sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Privredne komore Doboj, Srpskih sokolova 1.

Za javnu raspravu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Razmatranje Odluke o kriterijumima za dodjelu sredstava Budžeta Grada za redovne djelatnosti sportskih klubova.
  2. Razmatranje nacrta  Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenja prostora za 2022 – 2023. godinu,
  3. Razmatranje nacrta  Plana o korištenju  sredstava ostvarenih od naknade po osnovu posebnih mjera zaštite od požara za 2022. godinu

Javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici sportskih klubova, odbornici Skupštine grada Doboja i nadležni službenici Gradske uprave.

Napomena: Materijali koji su predmet Javne rasprave su objavljeni i možete ih preuzeti  o v d j e