Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni oglas

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

u Izbornoj jedinici Doboj

I.  Objavljuje se Javni oglas za izbor 150 kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osobaza imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

II. Uslovi za imenovanje:

Opšti uslovi:

1.  Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2.  Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :

1.  koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;

2.  koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3.  koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;

4.  koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Opštim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i

5.  kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme;

–    da ima prijavljeno prebivalište u Gradu Doboj, odnosno u izbornoj jedinici za koju je objavljen javni poziv.

III.  Potrebna dokumentacija:

1.  prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV.  Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Grada Doboj, na internet-stranici Grada Doboj i sredstvima javnog informisanja – RTV Doboj.

V.   Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija Doboj.

VI.  Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Doboj ili na internet- stranici Grada Doboj.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Gradska izborna komisija Doboj

Adresa: Cara Dušana 79A, 74 000 Doboj

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati“.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Obrazac možete preuzeti na ovoj adresi адреси.