Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu plakete, amblema i novčane nagrade za 2023. godinu

Na osnovu člana 12. Odluke o priznanjima i nagradama („Službeni glasnik Opštine Doboj“, broj: 1/02), Komisija za nagrade i priznanja Skupštine Grada Doboj, raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu plakete, amblema i novčane nagrade za 2023. godinu.

Za dan Grada Doboj – 28. juni dodijeliće se u 2023. godini plaketa, amblem i novčane nagrade:

  • Plaketa Grada Doboja je najviše priznanje koje se dodjeljuje za doprinos od opšteg značaja u svim oblastima rada i stvaralaštva, te za izuzetan doprinos u razvoju saradnje grada Doboj sa drugim opštinama, gradovima i institucijama.
  • Amblem Grada Doboja je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetne zasluge i ostvarenje u svim oblastima rada i stvaralaštva, posebno nauke, kulture, sporta, fizičke kulture, te za izuzetno humana djela i ispoljenu hrabrost.
  • Novčana nagrada Grada Doboja dodjeljuje se kao poseban vid priznanja mladim stvaraocima grada Doboja, za izuzetne postignute rezultate u oblasti privrede, obrazovanja, kulture, sporta, i drugih oblasti stvaralaštva.

PRIZNANjA I NAGRADE SE DODJELjUJU

  • Preduzećima, ustanovama, nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama koje su u svom dugogodišnjem radu postigle izvanredne radne rezultate u povećanju obima proizvodnje i usluga, u zapošljavanju, u razvijanju društveno-političkog sistema,  u razvijanju međuljudskih odnosa, u obrazovno-vaspitnom djelovanju i kulturno-prosvetnom životu svoje sredine, u razvijanju fizičke kulture, u komunalnom uređenju svog područja, u razvoju i unapređenju zdravstvene i socijalne zaštite u izvršavanju zadataka i jačanju sistema Civilne zaštite, u razvijanju racionalizacije, pronalazaštva u svim vidovima stvaralaštva, u preduzimanju mjera na zaštiti čovjekove sredine, za razvijanje i njegovanje tradicija otadžbinskog rata, kao i druge izvanredne rezultate u poslovanju i razvoju grada.
  • Radnim ljudima i građanima kao pojedincima, za izvanredna inovatorska i pronalazačka djela u svim oblastima, za dugogodišnji uspješan društveni rad, za izvanredne i konstatne radne rezultate u oblasti proizvodnje i usluga, za izuzetne visoke doprinose postignute u oblasti poljoprivrede, za primjerene rezultate postignute u aktivnosti mjesnih zajednica i izgradnji komunalnih objekata određenog mjesta, za dugogodišnje uspješne radne rezultate u obrazovanju i vaspitanju, kulturnom i sportskom radu, za značajna ostvarenja u literaturi, likovnom, muzičkom i dramskom radu, za nesebičan human i primjeran rad u zdravstvu, za nesebičnu hrabrost i humanost ispoljenu u spasavanju ljudi i imovine kao i za druge značajne rezultate i zalaganje od interesa za grad i širu društvenu zajednicu.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mogu podnijeti pojedinci, privredni subjekti, ustanove, mjesne zajednice, udruženja i drugi organizacioni oblici i njihova tijela.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku, a sadrži:

  • naziv predlagača i njegovo sjedište,
  • ime i prezime osobe, odnosno naziv subjekta koji se predlaže za priznanje,
  • šire podatke o zaslugama i djelima zbog kojih se predlaže i
  • naziv javnog priznanja za koje se predlaže.

Prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja se podnose Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine Grada Doboj do 05.05.2023. godine.