Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavještenje o dodjeli subvencije za alikvotni iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena

Овом одлуком додјељује се субвенција за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, пословним субјектима, а на основу Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (ЦОВИЂ19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:4/21) и Јавног позива пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица настали усљед болести ЦОВИЂ19 изазване вирусом САРСА-ЦОВ-2, број: 02-022-792/21 од 10.05.2021. године.

Opširnije u dokumentu.