Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prva vanredna sjednica Skupštine grada

Na osnovu člana 52. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj”, broj: 1/17) i člana 74., stav 4. Poslovnika o radu Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj”, broj: 1/17), sazvana je PRVA VANREDNA sjednica Skupštine grada Doboj za 24. april 2020. godine (petak). Sjednica će se održati u velikoj sali Skupštine grada Doboj, sa početkom u 10.00 časova.

Kolegijum Skupštine za prvu vanrednu sjednicu Skupštine Grada Doboj predlaže sledeći:

DNEVNI RED

 1. Razmatranje nacrta Odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada Doboj za 2020. godinu,
 2. Razmatranje nacrta Odluke o izvršenju rebalansa budžeta Grada Doboj za 2020. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o godišnjem obračunu budžeta Grada Doboj za 2019. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o angažovanju novčanih sredstava za pomoć penzionerima na području Grada Doboj,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencionisanju troškova isporuke toplotne enegrije privrednim subjektima na području Grada Doboja,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o oslobađanju zakupnine,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje poslovnog prostora,
 9. Razmatranje prijedloga Programa dodjele subvencija subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19) u Gradu Doboju,
 10. Razmatranje izmjene Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu,
 11. Razmatranje nacrta Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Doboja za 2020. godinu,
 12. Razmatranje Izvještaja o realizaciji programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu,
 13. Razmatranje Informacije o stanju transakcionog računa donatorskih sredstava za nabavku opreme i pomoć zdravstvenim ustanovama Grada Doboj na dan 22. april 2020. godine,
 14. Razmatranje Informacije o vodosnabdijevanju Grada Doboja u 2019. godini,
 15. Razmatranje Informacije o utrošku električne energije za javnu rasvjetu januar – decembar 2019. godine,
 16. Razmatranje Informacije u vezi izvršavanja obaveza Grada Doboj po pitanju omogućavanja otkupa drugog odgovarajućeg stana nosiocima stanarskog prava čiji je stan u sastavu ratom uništene zgrade,
 17. Razmatranje Informacije o realizaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Doboja za period 26.12.2017 – 31.12.2019. godine.