Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

LISTA NAJUSPJEŠNIJIH KANDIDATA ZA SUFINANSIRANJE KUPOVINE STANOVA

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19), člana 77. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 1/17), u okvirima utvrđenim Odlukom o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/19), te Odlukom o kriterijima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 9/19), Gradonačelnik Grada Doboj donosi:

O D L U K U

o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po III Javnom pozivu za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj

I

Ovom Odlukom utvrđuje se lista najuspješnijih kandidata po okončanom III Javnom pozivu za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj broj: 02-022-1332/20  od  29.06.2020. godine.

II

Lista najuspješnijih kandidata u smislu ove Odluke, utvrđena je kako slijedi:

1. Žana Nikić i Ozrenko Nikić, model 2.

2. Dragana Gavrić i Dario Gavrić, model 2.

3. Marija Ristić i Aleksandar Ristić, model 1.

4. Dragana Zelenković i Denis Zelenković, model 2.

5. Dušanka Stevanović i Vojislav Stevanović, model 2.

6. Nevena Cerovac i Saša Cerovac, model 2.

7. Sanja Simić i Dragan Simić, model 2.

8. Jovana Todić i Danko Todić, model 2.

9. Jelena Simić i Veselin Simić, model 2.

10. Ružica Đurić i Bogdan Đurić, model 2.

11. Vesna Đuričić i Dejan Đuričić, model 2.

12. Nikolina Marković i Slobodan Marković, model 2.

13. Milana Tešanović i Srđan Tešanović, model 2.

14. Marina Lazić i Nebojša Lazić, model 2.

15. Anica i Miloš Radojičić, model 2.

16. Slađana Cvijanović Mihajlović i Boško Mihajlović, model 1. 

17. Anđela Đekić i Dragan Đekić, model 2.

18. Danijela Đekić i Slavko Đekić, model 2.

19. Nikolija Jovanović i Mladen Jovanović, model 2.

20. Draženka Stjepanović i Nemanja Stjepanović, model 2. 

21. Irma  Begić i  Hasan Begić, model 1.

III

Zadužuje se  Predsjednik Komisije za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj, da prema utvrđenoj listi pozove najuspješnije kandidate, odnosno da u saradnji sa Kabinetom Gradonačelnika pripremi prijedloge odluka o odobravanju sufinansiranja stambenih jedinica tako što će, 12 (dvanaest) raspoloživih stambenih jedinica po Modelu 2. dodijeliti prema utvrđenom rasporedu (vremenu prispijeća prijava), a nakon kupovine stambenih jedinica od strane Grada Doboj, kojih trenutno nema na tržištu (novoizgrađeni i nekorišteni stanovi sa upotrebnom dozvolom) dodijeliti preostalim bračnim parovima sa liste najuspješnijih kandidata iz trećeg javnog poziva, prema utvrđenom redoslijedu (vremenu prispijeća prijave) izuzimajući bračne parove po modelu 1. 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biće objavljena na oglasnoj tabli Grada Doboj i zvaničnoj internet prezentaciji Grada Doboj.

Broj: 02-022-1665/20

Datum: 04.08.2020. godine  

Gradonačelnik

Boris Jerinić