Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Десета сједница Градског штаба за ванредне ситуације

Gradski štab za vanredne situacije Doboj.

Данас је одржана десета сједница Градског штаба за ванредне ситуације, на којој су се чланови штаба упознали са тренутном епидемиолошком ситуацијом на подручју Добоја, Републике Српске, Босне и Херцеговине и региона, као и са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације које су донесене на једанаестој сједници одржаној 30. марта. На данашњој сједници Градског штаба је донесена и нова Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији Града Добоја. Такође, и даље ће се проводити све мјере које су наведене у Закључку о продужењу примјене закључака од 30.03.2020. године а који је донио Републички штаб за ванредне ситуације.

Градски штаб за ванредне ситуације града Добој, донио је закључак на основу којег ће  градоначелник Добоја посебном одлуком субвенционисати рачуне за испоруку топлотне енергије издате од „Градске топлане“ Добој, привредним субјектима на подручју Града Добој, за период од 16.03.2020. године, па до престанка забране рада, а све у складу са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације. Наведена субвенција ће се одобрити привредним субјектима који поднесу захтјев за субвенционисање уз приложен рачун за испоруку топлотне енергије издате од „Градске топлане“ Добој.

У циљу провођења Закључка о дозволи кретања лицима са навршених 65 и више године живота, наведеним лицима дозвољава се кретање уторком и петком у времену од 7.00 до 10.00 часова, а ради куповине основних животних намирница, лијекова и обављања послова. Препоручује се власницима трговачких радњи, апотека и одговорним лицима у банкама да у наведеном периоду, а у циљу заштите здравља лица са навршених 65 и више година живота и спречавања ширења болести изазване новим вирусом корона (CОV1D-19), пружају услуге искључиво тим лицима.

Препоручује се лицима млађим од 65 година живота да, имајући у виду разлоге наведене у тачки 3. овог закључка у наведеном периоду не обављају куповину и не обављају послове у банкама. У сеоским подручјима, ради обављања пољопривредних послова, дозвољава се кретање лицима до 75 година, уз обавезно придржавање заштитне мјере социјалног растојања.

Дозвољава се кретања од мјеста становања до пчелињака, уторком и у дане викенда лицима која посједују рјешење о регистрацији пчелињака, које је издато од надлежног министарства.


Датотеке за преузимање