Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о јавној расправи

На основу члана 152. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17) заказује се

Ј А В Н А    Р А С П Р А В А

Која ће се одржати дана 08.12.2021. године у просторијама Велике сале Скупштине Града Добој (бивши Дом Војске) у 10:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Разматрање нацрта Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину,
 2. Разматрање нацрт Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину,
 3. Разматрање нацрта Програма рада за 2022. годину Јавног предузећа „Регионалне депоније“ Д.О.О. Добој,
 4. Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2022. годину Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој,
 5. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Дом за старија лица Добој“ за 2022. годину,
 6. Разматрање нацрта Програма рада за 2022. годину Градске развојне агенције Добој,
 7. Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2022. годину Јавне установе „Центар за културу и образовање“ Добој,
 8. Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. за 2022. годину,
 9. Разматрање нацрта Програма рада Музеја у Добоју за 2022. годину,
 10. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој за 2022. годину,
 11. Разматрање нацрта Програма рада за 2022. годину Народне библиотеке Добој,
 12. Програма рада Туристичке организације Града Добој за 2022. годину,
 13. Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2022. годину,
 14. Разматрање нацрта Програма рада Јавне здравствене установе Дом здравља Добој за 2022. годину,
 15. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“ за 2022. годину,
 16. Разматрање нацрта Програма рада за 2022. годину Фондације „Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој,
 17. Разматрање нацрта Програма рада Скупштине Града Добој за 2022. годину.

На јавној расправи ће присуствовати службеници из надлежних одјељења Града Добој, Скупштине Града Добој и јавних предузећа и установа чији су програми предмет јавне расправе.

Прилози