Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Одлука о додјели субвенције за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Овом одлуком додјељује се субвенција за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, пословним субјектима, а на основу Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:4/21) и Јавног позива пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица настали усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARSA-COV-2, број: 02-022-792/21 од 10.05.2021. године.

Прилози