Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Јачање повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини

Уз мало добре воље, Добој може боље: Заједно радимо на јачању повјерења и кохезије у нашој заједници

Град Добој учествоваће ће у наредном периоду у реализацији пројекта „Јачање повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини“, који финансира Еуропска унија (EU), а којег заједнички имплементирају EU, Уједињени народи (UN), Мисија OSCE-а у Босни и Херцеговини (OSCE) и Вијеће Еуропе (CoE).

Много је локалних заједница у Босни и Херцеговини у којима постоје позитивни примјери изградње повјерења, кохезије и мира, који могу послужити као узор и пракса другим заједницама, али и политичком дјеловању на вишим нивоима власти, међутим, често ти примјери пролазе незапажено. Стога је фокус овог пројекта јачање и промовисање позитивних иницијатива и активности у заједницама и подршка људима широм земље који свакодневно улажу значајне напоре у изградњу повјерења, друштвене кохезије и одрживог мира.

Пројекат укључује сарадњу с локалним властима и представницима цивилног друштва, улагања у локалну инфраструктуру, грантове за организације цивилног друштва и појединце који промовишу мир и повјерење, као и подршку локалним медијима у промовисању позитивних прича из заједнице.

„Константно опредјељење Градске управе је да буде партнер друштвеној заједници и да у сарадњи са свим грађанима Града Добој градимо животно окружење на темељима истинског помирења, повјерења и друштвене кохезије и Град Добој учинимо препознатљивим средиштем успјешних друштвених подухвата. Схватајући улогу и значај локалне управе, Градска управа Града Добој већ дуже вријеме, самоиницијативно и кроз сарадњу са разним невладиним организацијама и осталим актерима цивилног друштва, ради на остваривању и одржавању повољног животног окружења за све грађане Града Добој. Сви процеси почивају на стратешком управљању и планирању, кроз заједнички рад са друштвеним и невладиним сектором.

Са јасном намјером да изградимо боље животно окружење и створимо повољне услове за све домаће и стране предузетнике, као и младе образовање људе, што би као посљедицу имало повећање квалитета живота свих грађана, отворени смо за сваку врсту сарадње са друштвеним, невладиним и приватним сектором. Ради свега наведеног смо узели учешће и у пројекту „Јачање повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини“ и надамо се успјешној и конструктивној сарадњи са свим учесницима и донаторима пројекта. Кроз сарадњу са Општинама Маглај и Жепче желимо да допринесемо успјешној реализацији заједничких и индивидуалних пројектних приједлога, који ће допринијети остваривању наших намјера и унаприједити сарадњу између локалних заједница Града Добој и Општина Маглај и Жепче за добробит свих грађана.“ – Градска управа Града Добој, Одјељење за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој.

У склопу пројекта биће одржан „Дијалог заједница Добој, Маглај и Жепче“, осмишљен као платформа за потицање већег учешћа и утицаја грађана и грађанки, организација цивилног друштва, представника локалних власти и других друштвених актера на процесе и акције које доприносе јачању повјерења и друштвене кохезије. Током дијалога учесници/це ће разговарати о заједничким приоритетима, изразити проблеме и изазове у заједници, те представити потенцијална рјешења, која могу бити проведена у локалним заједницама с коначним циљем јачања повјерења и друштвене кохезије.

„Дијалог заједница Добој, Маглај и Жепче“ одржаће се 6. децембра 2022. године, у сали Опћинског вијећа Опћине Маглај (Витешка 4, 74250 Маглај), с почетком у 17 сати. Због ограниченог броја мјеста, молимо све заинтересоване да се региструју за учешће на дијалогу ОВДЈЕ.

Позивамо грађанке и грађане, организације цивилног друштва и друге друштвене актере да кроз учешће на дијалогу буду дио позитивних промјена у нашој заједници, јер уз мало добре воље, МОЖЕМО БОЉЕ!

Подршка социо-економској стабилности регије западног Балкана 2021-2022 – Град Добој – Резултати друге селекције

Њемачка невладина организација Хелп је 01. Фебруара 2022 год.  почела са имплементацијом пројекта “Подршка социо-економској стабилности регије западног Балкана 2021-2022” на подручју града ДобојаПројекат финансира Влада Савезне Републике Њемачке кроз Пакт за Стабилност Југоисточне Еуропе, а суфинансира Град Добој.

Резултате друге селекције можете погледати у документу испод.

Јавна расправа

На основу члана 152. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17) заказује се

Ј А В Н А    Р А С П Р А В А

Која ће се одржати дана 23.11.2022. године у просторијама Привредне коморе Добој у 09:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

  • Разматрање нацрта Годишњег програма рада Јавне предшколске установе ,,Мајке Југовић“ Добој за радну 2022/2023. годину
  • Разматрање нацрта Одлуке о рекламирању на територији Града Добој,
  • Разматрање нацрта Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину,

Материјал за јавну расправу, можете преузети О В Д Ј Е.

Обавјештење о организовању, провођенју и праћењу јавне расправе

У складу са чланом   31. Закона о буџетском систему („Службени гласник Рeпублике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Градоначелник издаје:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

о организовању, провођењу и праћењу јавне расправе на тему:

  1. Нацрт Одлуке о усвајању II ребаланса буџета Града Добој за 2022. годину;
  2. Нацрт Одлуке о извршењу II ребаланса буџета Града Добој за 2022. годину
  3. Разматрање нацрта Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Добој за 2023. годину.
  4. Разматрање нацрта Одлуке о буџету Града Добој за 2023. годину.
  5. Разматрање нацрта Одлуке о извршењу буџета Града Добој за 2023. годину.

Јавна расправа одржаће се у просторијама Подручне привредне коморе Добој, улица Српских Соколова 1, дана 24.11.2022. године, са почетком у 10,00 часова за одјељења градске управе и кориснике буџета који се финансирају из буџета на основу закона и остале буџетске кориснике и за представнике мјесних заједница.

Документе можете да преузмете овдје: