Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Одлука о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по V Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19, 8/20), те Одлуком о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19),  Градоначелник Града Добој доноси:

О Д Л У К У

о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по V Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном V Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој број: 02-022-1320/21  од  15.07.2021.године

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

1. Маријана Благојевић и Срђан Благојевић, модел 2.

2. Теа Ђедовић и Славиша Ђедовић, модел 2.

3. Сања Драгојловић и Зоран Драгојловић, модел 1.

4. Винка Живковић и Бранислав Живковић, модел 2.

5. Милица Ђурђевић и Владан Ђурђевић, модел 2.

6. Сњежана Ђурановић и Дејан Ђурановић, модел 2.

7. Мирела Ђекић и Слађан Ђекић, модел 2.

8. Тамара Бојић и Дејан Бојић, модел 2.

9. Александра Лукић и Милош Лукић, модел 2.

10. Антонела Бандић и Драгољуб Бандић, модел 2.

11. Љубинка Василић и Љубиша Василић, модел 2.

12. Маја Пуљановић и Дражен Пуљановић, модел 2.

13. Кристина Ђурковић и Жарко Ђурковић, модел 2.

14.  Виолета Јовић и Богдан Јовић, модел 2.

15.  Сандра Радојчић и Лука Радојчић, модел 1.

16.  Наташа Мишић и Никола Мишић, модел 2. 

17.  Јелена Пашалић и Дарко Пашалић, модел 2.

18.  Марина Тодоровић и Александар Тодоровић, модел 2.

19.  Јована Блажановић и Дејан Блажановић, модел 2.

III

Задужује се  Предсједник Комисије за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом Градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања  стамбених јединица.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној табли Града Добој и званичној интернет презентацији Града Добој.

Број: 02-022-1682 /21
Датум: 23.08.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић

Oбавјештење о додјели субвенције за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Број: 02-022-1648 /21.
Добој,17.08. 2021. године

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 60. став 18.и члана 77. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“, број:1/17), а у вези са Програмом додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:3/20) и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године, Градоначелник Града Добој, д о н о с и:

ОДЛУКУ

о додјели субвенције за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног  имена

Члан 1.

Овом одлуком додјељује се субвенција за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, пословним субјектима, а на основу Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:3/20) и Јавног позива пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године.

Члан 2.

Право на субвенцију за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, у складу са расположивим средствима остварује самостални предузетник/правно лицe, који на дан 31.12.2019. године, нема доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу комуналне таксе за истицање пословног имена, а којем је забрањено обављање дјелатности, односно ограничено или отежано обављање дјелатности, за аликвотни дио комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године у висини њихове обавезе и то 100%, односно 50% износа аликвотног дијела комуналне таксе, a како слиједи:

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је табела у којој су наведени пословни субјекти којим се додјељује субвенција за дио износа комуналне таксе за истицање пословног имена, са дефинисаним износима одобрене субвенције по пословним субјектима.

Редни бројИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ ФИРМЕ  ИЗНОС  ПОСТОТАК СУБВЕНЦИЈЕ
1.RTV SERVIS „MG ELEKTRONIK“ Goran Pjanić s.p. Doboj10,00 KM  50%
2.Vulkanizerska radnja i autopraonica „AUTO RAD ILIĆ“  Goran Ilić s.p. Doboj8,75  KM50%
3.Prodavnica MIMA” Daliborka Miličević s.p. Doboj2,60  KM50%
4.Advokatska kancelarija Jaramaz Refika Doboj50,00 KM50%
5.Advokat Jelena Bjelošević Kopanja Doboj50,00 KM50%
6.Advokat Lukić Draženko Doboj50,00 KM50%
7.Advokat Siniša Mikić Doboj50,00 KM50%
8.Advokat Siniša Đorđević Doboj50,00 KM50%
9.Agencija “ZLATA” Gordana Milićević s.p. Doboj18,75 KM50%
10.Auto taxi  Nedo Jović s.p. Doboj12,50 KM50%
11.Kafe “IMPERIJA” Nedo Jović s.p. Doboj37,50 KM100%
12.ZTR “DELTA Igor Ćišić s.p. Doboj20,00 KM100%
13.STR “GRABOVICA” s.p. Brane Popović Doboj25,10 KM50%
14.Taksi “BOJIĆ” Bojan Bojić s.p. Doboj12,50 KM100%
15.“MOBIL KAFE” Đorđe Todorović Doboj37,50 KM100%
16.“MOBIL TREJD 2” Doboj25,00 KM100%
17.“MOBIL TREJD 3” Nevenka MiladinovićDoboj25,00 KM100%
18.“MOBIL TREJD 1” Goran Todorović Doboj25,00 KM100%
19.RTV SERVIS „KOLOR“, Milenko Starčević s.p.  Doboj10,00  KM50%
20.Restoran „TRI FENJERA“ Željko Đuričić s.p. Bukovica Velika75,00 KM100%
21.„WATER JET“ D.O.O. Doboj62,50  KM50%
22.“DŽOKER” D.O.O. Doboj1.416,00KM100%
23.„RAIN MANAGAMENT“ D.O.O. Doboj125,00  KM100%
24.ZD „RISTIĆ“ s.p. Velinko Ristić17,50  KM50%
25.Cvjećara “MIMOZA” Marina Jovanović s.p. Doboj12,50 KM50%
26.FIZIO ART  D  Suzana Maksimović Doboj20,00 KM100%
27.Butik “RENOME” Savo Đurić s.p. Doboj25,00 KM100%
28.Restoran “HARIZMA”  s.p. Doboj75,00 KM100%
29.Pivnica “PRVA SRPSKA PIVNICA”  s.p. Doboj37,50 KM100%
30.Trgovina polovne robe “VENKA” Poljice25,00 KM100%
31.FS ”SANDRA” Sandra Đurić s.p. Doboj15,00 KM100%
32.Taksi prevoz “MIŠIĆ” Milenko Mišić s.p. Doboj25,00 KM100%
33.Trgovina Komision “BRUNDO” Bušletić37,50 KM100%
34.Frizerski salon “KO TE ŠIŠA”, Lejla Rakić Pašić s.p. Doboj15,00 KM100%
35.Zanatska radnja “KONRAD”, Vladimir Nedić s.p. Doboj5,00 KM50%
36.Trgovina “ELEKTROMATERIJAL STJEPANOVIĆ”, s.p. Doboj3,13 KM  50%
37.Samostalna agencija za računovodstvo “FIL RAD” Slavica Vukojević18,75 KM  50%
УКУПНО2.530,58 КМ

Члан 4.

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије Града Добој.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис  Јеринић

Обавјештење о обустави саобраћаја поводом посјете патријарха српског Порфирија Граду Добоју

Полицијска управа Добој обавјештава грађане да ће поводом Преображења Господњег и посјете Његове светости патријарха српског Порфирија граду Добоју, бити обустављен саобраћај на сљедећим локацијама:

Дана 18.08.2021. године, у временском периоду од 17,00 до 20, 00 часова:

• улица Краља Александра (од кружног тока до улице Војводе Мишића)
• дио улице Поп Љубина (од раскрснице са улицом Требавска до средње медицинске школе)

Дана 19.08.2021. године, у временском периоду од 06,00 до 15,00 часова:

• улица Краља Александра
• дио улице Поп Љубине (до болничке капије)
• улица Кнеза Лазара (у близини угоститељског објекта „Куштро“)
• улица Цара Душана (од раскрснице са улицом Југ Богдана до „СФОР-овог пута“)

Дана 19.08.2021. године, у временском периоду од 12,00 до 15,00 часова:

• улица Краља Александра
• улица Немањина
• улица Кнеза Лазара
• улица Хиландарска и
• дио улице Цара Душана (од раскрснице улице Југ Богдана до раскрснице са улицом Хиландарска).


Такође, обавјештавамо вас да је одређен алтернативни правац за кретање санитетских возила до Дома здравља и градске болнице улицама Светог Саве, Меше Селимовића и Поп Љубине.

Апелујемо на грађане да поштују саобраћајна правила и прописе те да поштују наређења полицијских службеника како би наведени догађај протекао без инцидената.

Обавјештење за све медијске куће

Поводом 19. августа 2021.године, Преображења Господњег и посјете Његове светости патријарха српског Порфирија граду Добоју, информишемо вас да је за медијско праћење овог догађаја неопходно да се претходно акредитујете.

Право на пријаву имају све акредитоване медијске куће.

Иста се врши путем обрасца, који је могуће предати на инфо пулт Градске управе Добој или електронски на мејл: protokoligradonacelnika@doboj.gov.ba.

Рок за пријаву је 17.8. 2021.године до 13 часова.

Образац можете да преузмете овдје. (Образац за пријаву медијске куће.пдф)

Добој, 12.август.2021.године 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА