Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ЈЕФТИЋ ДУШАН

Душан Јевтић, Грапска Доња бб, Добoј, предао је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС захтјев за издавање еколошке дозволе за фарму за тов пилића на локацији к.ч. бр. 96 (нови премјер) к.о. Грапска Доња, капацитета 50 000 бројлера по турнусу.

Приложене Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе, заинтересована јавност може погледати  у просторијама Одјељења за стамбено-комуналне послове, улица Св. Саве број 26 (Стара Јахорина, канцеларија број 17), у складу са члановима 39. и 88. Закона о заштити животне средине  («Сл. гласник Републике Српске» број: 71/12 и 79/15)  и на основу истих дати своје мишљење и примједбе.

Сва мишљења и примједбе достављају се у писаној форми на Одјељење за стамбено-комуналне послове до 11.06.2020. године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: “ИНТЕГРАЛ-ИНЖИЊЕРИНГ”

„ИНТЕГРАЛ ИНЖИЊЕРИНГ“ а.д. Лакташи предао је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС захтјев за издавање еколошке дозволе за погон за производњу бетонске смјесе капацитета 100m3/h и асфалтну базу капацитета 160-220 t/h на локацији Јоховац, територија Града Добоја.

Приложене Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе, заинтересована јавност може погледати  у просторијама Одјељења за стамбено-комуналне послове, улица Св. Саве број 26 (Стара Јахорина, канцеларија број 17), у складу са члановима 39. и 88. Закона о заштити животне средине  («Сл. гласник Републике Српске» број: 71/12 и 79/15)  и на основу истих дати своје мишљење и примједбе.

Сва мишљења и примједбе достављају се у писаној форми на Одјељење за стамбено-комуналне послове до 11.06.2020. године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Обавјештавамо правна лица и предузетнике којима је било забрањено обављање дјелатности у марту 2020. године, да провјере да ли се налазе на списку које је објавило Министарство привреде и предузетништва Републике Српске.

У колико се не налазе на списку, потребно је да електронском поштом лично пошаљу захтјев са траженим подацима, како би били уврштени на наведени списак и остварили право за исплату пореза на доходак и доприноса на плату за мјесец март 2020. године.

Списак можете преузети на сљедећем линку:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/SpisakPravnihLica_ZabranjenRadMart_200504.aspx

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ И ГРАЂАНЕ

Град Добој обавјештава послодавце и грађане да је Институт за јавно здравство Републике Српске израдио упутства за постепено ублажавње мјера којима се дефинише рад кафића, ресторана, роштиљница, фризерских и козметичких салона, хотела/хостела, вртића, библиотека, објеката за приређивање игара на срећу, високошколских установа , сточних пијаца, музеја, тржних центара и осталих услужних дјелатности.

У сврху релаксације мјера које су на снази како би се спријечило или смањило преношење вируса SARS-CoV-2, непходна је примјена мјера из наведеног упуства како би се привредни субјекти и остале друштвене дјелатности вратили у функцију и били на услузи грађанима.

Упутства за постепено ублажавање мјера су доступна на следећем линку https://www.phi.rs.ba/index.php?view=kategorija&id=42