Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година

Комплетан текст Јавног позива за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година можете преузети у пдф формату о в д ј е.

Образац захтјева по предметном Јавном позиву можете преузети у пдф формату о в д ј е.

Образац захтјева по предметном Јавном позиву можете преузети у ворд (docx) формату о в д ј е.

Обавјештење пчеларима

Подсјећамо пчеларе који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака Републике Српске, да су дужни,  у складу са Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (Службени гласник РС, 116/11), два пута годишње доставити податке о бројном стању пчелињих заједница, на дан 31. март и 30. септембар текуће године, у року 15 дана од дана утврђеног стања, на прописаном обрасцу (Прилог број 2). 

Пчелари достављају податке градском органу управе посредством удружења или задруге чији су чланови, а остали пчелари податке достављају директно градском органу управе.

Одјељење за пољопривреду града Добоја све податке обједињује и доставља Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

 Сугерише се Удружењу пчелара да на ову дужност подсјети своје чланове, како би податке доставили на вријеме.

Све додатне информације путем броја телефона 053-242-115.

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,

Анис Хусаковић                                                     

Обавјештење о јавној расправи

Обавјештавамо одборнике, невладине организације, политичке странке, привредне субјекте, спортске клубове као и све заинтересоване грађане да се од 26.03.2021. године стављају на јавну расправу следећи нацрти одлука и програма:

 1. Разматрање Нацрта Одлуке о критеријумима за додјелу средстава Буџета Града за редовне дјелатности спортских клубова за 2021. годину,
 2. Разматрање Нацрта Програма уређења грађевинског земљишта за 2021. годину,
 3. Разматрање Нацрта Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину,
 4. Разматрање Нацрта Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева за 2021. годину,
 5. Разматрање Нацрта Програма одржавања, санације и реконструкције водопривредних објеката и водотокова у 2021. години,
 6. Разматрање Нацрта Плана о кориштењу средстава остварених од концесионих накнада у 2021. години,
 7. Разматрање Нацрта Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју града Добоја за 2021. годину,
 8. Разматрање Нацрта Програма кориштења средстава од накнада за промјену пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју града Добоја за 2021. годину,
 9. Разматрање Нацрта  Плана о кориштењу средстава остварених од накнаде по основу посебних мјера заштите од пожара за 2021. годину,
 10. Разматрање Нацрта Програма рада Јавне установе Народна библиотека Добој за 2021. годину,
 11. Разматрање Нацрта  Плана и програм рада Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој,
 12. Разматрање Нацрта Програма рада Јавне установе “Дом за старија лица Добој“ Добој за 2021. годину,
 13. Разматрање Нацрта Програма рада Јавна здравствена установа Дом здравља Добој за 2021. годину,
 14. Разматрање Нацрта Плана и програма рада Фондација „Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој за 2021. годину,
 15. Разматрање Нацрта Програма рада Центар за социјални рад Добој за 2021. годину,
 16. Разматрање Нацрта Програма рада Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2021. годину,
 17. Разматрање Нацрта Програма рада „Градске развојне агенције Добој“ Добој за 2021. годину,
 18. Разматрање Нацрта Програма рада Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. за 2021. годину,
 19. Разматрање Нацрта Програма рада Јавног предузећа Регионална депонија Добој доо за 2021. годину,
 20. Разматрање Нацрта Програма рада Центар за културу и образовање Добој за 2021. годину,
 21. Разматрање Нацрта Програма рада Јавне установе „Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој за 2021. годину,
 22. Разматрање Нацрта Програма рада Музеја у Добоју за 2021. годину,
 23. Разматрање Нацрта Програма рада Туристичке организације Града Добој за 2021. године,
 24. Разматрање Нацрта Програма рада Скупштине Града Добој за 2021. годину

Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 јавна расправа ће бити организована на начин да заинтересоване стране могу подносити приједлоге у писаном облику почев од 26.03.2021. године па у наредних 30 дана односно до 26.04.2021. године.

Заинтересовани могу своје приједлоге достављати надлежном Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности или у стручну службу Скупштине Града Добој.

Материјал за јавну расправу можете преузети овдје.

Сазив 23. сједнице градског Штаба за ванредне ситуације Града Добоја 19.03.2021. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ДОБОЈ

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ДОБОЈ

Број: 02-022-___432___ /21

Добoј: 18.03.2021. године

На основу члана 7. Одлуке о  формирању  градског  Штаба  за  ванредне ситуације Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број 2/18) командант Штаба за ванредне ситуације:

С А З И В А

23.сједницу градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој која ће се одржати у Скупштинској сали Града Добој дана 19.03.2021.године са почетком у 9:00 часова.

За сједницу Штаба предлажем следећи:

 ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са предходне сједнице градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој.
 2. Упознавање чланова градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој са тренутном епидемиолошком ситуацијом на територији Града Добој.
 3. Упознавање чланова градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој са приједлозима планова:
 • План одбране од поплава у Граду Добоју у 2021.години.
 • План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега од интереса за Град Добој у 2021.години.
 • План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Граду Добоју у 2021.години.
 • Доставњено:План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Граду Добоју у 2021.години.

4. Актуелна питања.

                                                                                                       КОМАНДАНТ ШТАБА

                                                                                                                 ______________________

                                                                                                                                            Борис Јеринић

Достављено:

1.Чланови Штаба 

2.Архива