Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Ранг листа кандидата за суфинансирање станова младим брачним паровима

Одлука о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по другом јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном другом јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја број: 02-022-2404/19, од 02.12.2019.године.

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

 1. Хелена Јовановић и Петар Јовановић, пријава од 06.12.2019. године 12.09 часова
 2. Милица Ристић и Ристић Радослав, пријава од 10.12.2019. године 11.59 часова
 3. Ивана Нешић – Милутиновић и Душко Милутиновић, пријава од 10.12.2019. године 14.30
  часова
 4. Маја Илић и Дејан Илић, пријава од 18.12.2019. године 13.05 часова
 5. Мара Миљановић и Саша Шувира, пријава од 18.12.2019. године 13.30 часова
 6. Невена Станковић Шљука и Шљука Мирко, пријава од 19.12.2019. године 12.28 часова
 7. Наташа Ђурић и Младенко Ђурић, пријава од 23.12.2019. године 7.00 часова
 8. Горан Тубић и Бојана Тубић, пријава од 23.12.2019. године 14.05 часова
 9. Јелена Стојановић и Миле Стојановић, пријава од 27.12.2019. године 14.00 часова
 10. Кристина Малчић – Благојевић и Стефан Благојевић, пријава од 27.12.2019.године
  14.14. часова

III

Задужује се предсједник радног тијела за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања стамбене јединице.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној плочи и званичној интернет презентацији Града Добоја.

Број: 02-022-35/20
Датум: 15.01.2020. године

Градоначелник Добоја
Борис Јеринић

Коначна ранг листа у пројекту „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добојa“

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16 и 36/19), члан 77. Статута Града Добој (“Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), Уговора о додјели средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2018/2019 закључен између Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука и Града Добој и Одлуке о поступку и критеријумима за избор корисника пројекта „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добојa“ број: 02-022-2212/19 од 05.11. 2019. године, градоначелник, доноси:

Одлуку о усвајању коначне ранг листе за додјелу 20 пластеника, садног материјала и репроматеријала у пројекту „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добојa“

Члан 1.

Усваја се Коначна ранг листа по расписаном Јавном позиву број: 02-022-2221/19 од 05.11.2019. године за додјелу 20 пластеника, садног материјала и репроматеријала у пројекту „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добојa“ који реализује Град Добој кроз финансијски механизам за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2018/2019 за чије функционисање су средства обезбиједили Влада Републике Српске, путем Министарства финансија, Влада Швајцарске путем Развојног програма Уједињених нација у БиХ (UNDP БиХ) и Град Добој.

Члан 2.

Утврђује се Коначна ранг листа за додјелу 20 пластеника, садног материјала и репроматеријала у пројекту „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добојa“.

Редни бројИме и презимеАдресаБрој бодова
1.Митровић Мира Бољанић 31
2.Михајловић Александра Осјечани 28
3.Живановић Маринела Чивчије Осјечанске 23
4.Ђурђић Сандра Глоговица 21
5.Ибраковић Захрија Чивчије Буковичке 21
6.Грабовичкић Живка Јоховац 20
7.Ристић Далиборка Бољанић 19
8.Ахмић Алиса Чивчије Буковичке 19
9.Османбеговић Нисвета Шеварлије 19
10.Ћатић Славојка Тисовац 19
11.Ахмић Ајиша Чивчије Буковичке 18
12.Хоџић Аида Шеварлије 18
13.Радоњић Смиљана Грабовица 17
14.Остојић Славица Бољанић 16
15.Цвијић Мара Подновље 15
16.Максимовић Јадранка Подновље 15
17.Османбеговић Алиса Шеварлије 15
18.Старчевић Свјетлана Мали Прњавор 14
19.Хасичић Фикрета Миљковац 13
20.Зорчић Невенка Липац 13

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној плочи Града Добоја и службеној интернет страници Града Добојa.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић

Одлука о одобравању учешћа у реализацији манифестације “Зимска чаролија Добој”

На основу члана 59. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник града Добој“, број: 1/17), а на основу записника Радног тијела за реализацију Јавног позива за достављање приједлога за реализацију манифестације „Зимска чаролија Добој“ 2019-2020., Градоначелник Града Добој доноси

Одлуку о одобравању учешћа у реализацији манифестације “Зимска чаролија Добој”

I

Овом Одлуком одобрава се учешће у реализацији манифестације „Зимска чаролија Добој“која ће бити одржана у периоду 15.12.2019-15.01.2020.године на локалитету градског парка у Граду Добој, сљедећим субјектима (у даљем тексту излагачима, у одговарајућем падежном облику):

 1. ЗТР месница “Ђалић” – Наташа Ђалић, кориштење кућице број 1
 2. Бато Петрол, Драго Татић – Korzo kafe&bar, кориштење кућице број 2
 3. Хотел Парк Добој, кориштење кућице број 3
 4. Ресторан Харизма, Добој, кориштење кућице број 4
 5. Ресторан „Grazia“- Дражен Томић, кориштење кућице број 5
 6. Туристичка организација у сарадњи са Слађаном Ђурђевић, кориштење кућице број 6
 7. Туристичка организација у сарадњи са Јованом Благојевић, кориштење кућице број 7
 8. ЗТР Графограф, Добој, кориштење кућице број 8
 9. Туристичка организација у сарадњи са Илијом Јовићем, кориштење кућице број 9
 10. Туристичка организација у сарадњи са Горданом Милановић, кориштење кућице број 10
 11. Миољка и Ранко Јовановић, кориштење кућице број: 11
 12. Прода пек, градска пекара, Добој, кориштење кућице број 12
 13. PUB Форт – Дејан Миљановић, кориштење кућице број 13
 14. “Сунцобран” Милорад Пољашевић, кориштење кућице број 14
 15. Коло српских сестара, Добој, кориштење кућице број 15
 16. СЗР “Мали свијет” Јовић Сретко, кориштење јавне површине за забавне играчке по избору Радног тијела
 17. The Coca Cola Company – представништво БиХ, кориштење јавне површине
 18. Школа плеса „Stage“ Добој, кориштење јавне површине.

II

Излагачи из тачке I имају право да у утврђеном периоду користе додијељену опрему/локалитет у складу са одобреном намјеном, поштујући комунални ред и сљедеће услове:

 • Излагач преузима објекат у затеченом стању и по окончању периода трајања манифестације исти враћа у неоштећеном стању (важи за кућице)
 • Излагачи су дужни извршити постављање експоната најмање 3 сата прије почетка манифестације, како би се извршили потребни прегледи
 • Излагачи су дужни амбалажу производа, дистрибуцију услуге прилагодити амбијенту који симболише сама манифестација (зимски мотиви и сл.)
 • Уређење спољног простора (кућице) не врши излагач, а сам изложбени простор и унутрашњост објекта уређује излагач у складу са симболиком саме манифестације
 • Сву штету изазвану трећим лицима, посјетиоцима или на самом објекту кривицом излагача, сноси сам излагач производи или услуге, својим изгледом или натписима, амбалажом или самим амбијентом пружања услуге, не смију бити дискриминирајући по било којем основу.
 • Излагачи су дужни придржавати се правила комуналног реда и понашања (не загађивати или затрпавати јавну површину отпадом, поштовати радно вријеме манифестације и друго).

III

Све трошкове који произилазе из кориштења локалитета градског парка у сврху реализације манифестације „Зимска чаролија Добој“ сноси Град Добој.

IV

Позивају се излагачи из тачке I ове Одлуке да у року од 3 дана доставе: изводе из судске регистрације/оснивачке акте, односно рјешења о обављању предузетничке дјелатности издата од стране надлежне градске организационе јединице (за предузетнике ), односно друге акте који уређују међусобна права и обавезе а који се односе на учешће у предметној манифестацији.

V

Радно вријеме манифестације биће утврђено посебним актом

VI

Саставни дио ове Одлуке чини графички приказ распореда продајних објеката постављених у сврху реализације манифестације „Зимска чаролија Добој“ са утврђеном нумерацијом.

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-022-2440/19
Датум: 09.12.2019.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић

Јавни позив (Одјељење за просторно уређење)

На основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Срспке“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење Града Добој, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату:

 • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 1.3.5.
 • Регулационог плана „Доњи град“ Добој- ревизија, блок 3.
 • Регулационог плана „ Доњи град“Добој – ревизија, блок 8.
 • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок бр. 10
 • Регулационог плана стамбено-пословног комплекса „Средњошколски центар” Добој I фаза
 • Регулационог плана „ Доњи град“ Добој – ревизија, блок 6.
 • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 10
 • Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој и
 • Регулационог плана „Баре“ Добој (објекат за смјештај расељеног становништва на земљишту или објекту, односно објектима у њиховом власништву на к.ч. број: 5387/7 к.о. Добој („Центар“ – блок 1.3.5), к.ч. 5109 к.о. Добој („Доњи град“ – блок 3) к.ч. 3320 к.о. Добој („Доњи град“ – блок 8), к.ч. 6938/4, 6934/3, 6934/4 (дио), 6934/2, 6934/1 (дио), 6934/6 (дио), 6951 (дио), 6938/3 (дио), 6949/1 (дио), 6950, 6936 и 6935 све к.о. Добој („Центар“ блок 10), к.ч. 6501 к.о. Добој (Средњошколски центар“ Добој I фаза), к.ч. 4907 (дио), 4893/5 (дио), 4893/3 (дио), 4918/1, 4917, 5385, 4909, 4911/2 и 4913 све к.о. Добој („Доњи град“ – блок 6), к.ч. 6919/1 и 6919/2 к.о. Добој („Центар“ блок 10), к.ч. 6693/3, 6693/1, 6839/5, 6834/1, 6826/1, 6823/1, 6822/1, 6821/1, 6826/2, 6830, 6832, 7326/6, 7326/4, 7324/3, 7325/6, 7325/4, 7578, 7579, 7580, 7582, 7590, 7592/6, 7592/7, 7591/1, 7592/5, 7592/1, 7592/8, 7594, 7595/1, 7598/1, 7599/1, 7589/2, 7593, 7589/1, 7588, 7587, 7586, 7585, 7584, 7583, 7390, 7310, 7581, 6731/1, 6710/8, 6710/2, 6710/4, 6731/3, 8163/1, 6710/1, 6710/7 и 6711/1 све к.о. Добој („Средњошколски центар – Усора“) и к.ч. 3023/2, 3024 и 3025 к.о. Добој („Баре“ Добој).

РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА ЈЕ 23.12.2019.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ