Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одржана јавна расправа нацрта

Javna rasprava.

Данас је сали Скупштине града Добоја одржана јавна расправа о нацртима програма за 2020. годину, којој су присуствовали одборници градске скупштине, те заинтересовани грађани.

Građani Doboja na javnoj raspravi.

На данашњој јавној расправи разматрани су сљедећи нацрти: Програм одржавања, санација и реконструкције водопривредних објеката и водотока у 2020. години, Програм одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева за 2020. годину, Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину, План коришћења средстава остварених од концесионих накнада у 2020. години, Програм уређења грађевинског земљишта за 2020. годину, Програм мјера и активности за утврђивање стања и уређењу простора за 2020-2021. годину, те Програма кориштења средстава од накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју Града Добоја за 2020. годину.

Građani na javnoj raspravi.
Javna rasprava građani.