Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Услови кориштења

Ауторска права

Текстови, фотографије, датотеке, видео и аудио записи и остали материјали објављени на јавној интернет страници doboj.gov.ba, те њеним поддоменима (subdomains):

  • у власништву су издавача интернет презентације;
  • у власништву су физичких или правних особа које су издавачу дале пристанак за објављивање тих материјала;
  • налазе се под Creative Commons лиценцама;
  • налазе у јавном власништву.

Услови кориштења материјала

Приликом објаве и кориштења материјала са јавне интернет странице doboj.gov.ba и са њом повезаним поддоменима, треће особе дужне су на медију на којему користе материјале навести извор на сљедећи начин: doboj.gov.ba или www.doboj.gov.ba. Ово се односи само на изворне текстове, фотографије, датотеке, видео и аудио записе те остале материјале. Текстови, фотографије, датотеке, видео и аудио записи те остали материјали који су пренијети из других извора користе се у складу са условима кориштења тих извора.

Медијски субјекти могу користити изворне материјале ради употребе у информативне, уредничке и промотивне сврхе објављивања у новинама, часописима и електронским медијима уз навођење извора.

Употреба изворних материјала с јавне интернет странице doboj.gov.ba у комерцијалне сврхе дозвољена је само уз одобрење издавача или власника материјала објављеног на интернет страници.

Одговорност за садржај и штету

Издавач не преузима одговорност за садржај на вањским интернет страницама на који воде везе (линкови) с јавне интернет странице doboj.gov.ba.

Издавач не сноси одговорност за евентуалну штету на рачунару насталу преузимањем датотека с ове интернет странице или страница до којих корисници дођу путем линка са интернет странице doboj.gov.ba.

Издавач настоји садржаје на овој страници одржавати тачним и потпуним, али не преузима одговорност за истинитост и потпуност истих.

Измјена садржаја

Издавач задржава право измјене садржаја интернет странице те услова кориштења без претходне најаве у било којем тренутку.

Престанак услова кориштења

Услови кориштења примјењују се до раскида истих од ваше стране или од стране издавача. Ваш раскид је могућ у било којем тренутку, а значи престанак кориштења ове странице и брисање свих материјала и садржаја преузетих и кориштених с ове интернет странице.