Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

22. редовна сједница Скупштине града Добој

Овај догађај се завршио

Двадесетдруга редовна сједница Скупштине Града Добој заказана је за сриједу, 02. октобар 2019. године. Сједница ће се одржати у галерији Центра за културу и образовање Града Добој, са почетком у 10,00 часова.

Колегијум Скупштине за двадесетдругу редовну сједницу Скупштине града Добој предложио је сљедећи дневни ред:

 1. Разматрање Извода из записника са двадесетпрве редовне сједнице Скупштине Града Добој од 03.09.2019. године,
 2. Разматрање приједлога Одлуке о извршењу буџета Града Добој за 2020. годину;
 3. Разматрање приједлог Одлуке о кредитном задужењу Града Добој за рефинансирање постојећег дуга и финансирање капиталних улагања;
 4. Разматрање нацрта Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2019. годину;
 5. Разматрање нацрта Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2019. годину;
 6. Разматрање нацрта Одлуке о усвајању буџета Града Добој за 2020. годину;
 7. Разматрање нацрта Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручију Града Добој у 2020. години;
 8. Разматрање приједлога Одлуке о критеријумима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја;
 9. Разматрање нацрта Програма активности рјешавања проблематике избјеглог, расељеног становништва и повратника у 2020. години;
 10. Разматрање нацрта Програма рада Скупштине Града Добој за 2020. годину;
 11. Разматрање нацрта Програма рада за 2020. годину Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Добој;
 12. Разматрање нацрта Програма рада за 2020. годину „Центар за социјални рад Добој“ из Добоја;
 13. Разматрање нацрта Програма рада за 2020. годину Туристичке организације Града Добој;
 14. Разматрање нацрта Програма рада за 2020. годину Фондације „Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој;
 15. Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2020. годину Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“,
 16. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Дом за старија лица Добој“ за 2020. годину;
 17. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Спортско-рекреациони центар Преслица“ Добој за 2020. годину;
 18. Разматрање нацрта Програма рада за 2020. годину Јавне установе Народна библиотека Добој;
 19. Разматрање нацрта Програма рада за 2020. годину Јавног предузећа „Регионалне депоније“ д.о.о. Добој;
 20. Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. за 2020. годину;
 21. Разматрање нацрта Програма рада за 2020. годину „Агенције за развој малих и средњих предузећа“ Града Добоја;
 22. Разматрање нацрта Програма рада Музеја у Добоју за 2020. годину;
 23. Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „Радио – телевизије Добој“ д.о.о. за 2020. годину;
 24. Разматрање нацрта Годишњег програма рада Јавне предшколске установе „Мајке Југовић“ Добој за радну 2019/2020 годину;
 25. Разматрање Извјештаја о раду за 2017. годину „Центра за културу и образовање“ Добој;
 26. Разматрање Извјештаја о раду за 2017. годину Туристичке организације Града Добој;
 27. Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем за 2017. годину Јавне установе „Народна библиотека Добој“;
 28. Разматрање Извјештаја о раду за 2017. годину „Центар за социјални рад“ Добој;
 29. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за жалбе Града Добој за 2018. годину;
 30. Разматрање Извјештаја о раду за 2018. годину Туристичке организације Града Добој;
 31. Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Добој за 2018. годину;
 32. Разматрање Извјештаја о раду „Центра за социјални рад Добој“ Добој за 2018. годину;
 33. Разматрање Извјештаја о раду за 2018. годину Јавног предузећа „Регионалне депоније“ д.о.о. Добој;
 34. Разматрање Извјештаја о раду за 2018. годину Јавног предузећа „Дирекције за изградњу и развој Града Добоја“ д.о.о.;
 35. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа „Радио – телевизије Добој“ д.о.о. за 2018. годину;
 36. Разматрање Извјештаја о раду за 2018. годину Јавне установе „Дом за старија лица Добој“ Добој;
 37. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Спортско-рекреациони центар Преслица“ Добој за 2018. годину;
 38. Разматрање Извјештаја о раду Јавне предшколске установе „Мајке Југовић“ Добој за предшколску 2018/2019. годину;
 39. Разматрање Извјештаја о раду за 2018. годину „Агенције за развој малих и средњих предузећа“ Града Добоја;
 40. Разматрање Извјештаја о раду Музеја у Добоју за 2018. годину;
 41. Кадровска рјешења;
 42. Одборничка питања.