Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Двадесетдевета редовна сједница Скупштине града

Овај догађај се завршио

Двадесетдевета редовна сједница Скупштине Града Добој одржаће се 14.07.2020. године (уторак), у великој сали Скупштине града Добоја, са почетком  у 10.00  часова.

Колегијум Скупштине за двадесетдевету редовну сједницу Скупштине Града Добој предлаже следећи дневни ред:

 1. Разматрање Извода из записника са двадесетосме редовне сједнице Скупштине Града Добој од 09.06.2020. године,
 2. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета за праћење за израду Регулационог плана за изградњу пословних објеката у Добоју,
 3. Разматрање приједлога Одлуке о приступању изради Регулационог плана за изградњу пословних објеката у Добоју,
 4. Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Програма мјера и активности за утврђивање стања и уређења простора за 2020-2021. годину,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој-ревизија, блок 10,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Средњошколски центар-Усора“ Добој,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о суфинансирању трошкова биомедицински потпомогнуте оплодње за подршку пронаталитетној политици Града Добој,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје стамбенe јединицe у стамбеном објекту у насељу „Пољице“ у KO Добој,
 9. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини Града Добој у КО Добој,
 10. Разматрање приједлога Одлуке о утврђивању инвестиционог пројекта од посебног интереса за Град Добој – изградња дистрибутивног цјевовода на територији Града Добој,
 11. Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности на потписивање Споразума о сарадњи при имплементацији пројекта „Будимо активни, спортом до здравља“,
 12. Разматрање приједлога Одлуке о именовању комисије за давање назива улица, тргова и јавних објеката на територији Града Добој,
 13. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању Платформе за мир и Акционог плана за имплементацију Платформе за мир 2020 – 2023. године,
 14. Разматрање приједлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о покретању процеса израде Стратегије развоја Града Добој за период од 2021. до 2027.године,
 15. Разматрање приједлога Плана уписа ученика у први разред средњих школа на подручју Града Добој за школску 2020. – 2021. годину,
 16. Разматрање приједлога Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама Града Добоја (SECAP), за период до 2030.године,
 17. Разматрање приједлога Локалног акционог плана запошљавања Града Добоја 2020-2022. година,
 18. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Центра за социјални рад Добој“ за 2019.годину,
 19. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Центра за културу и образовање Добој“ за 2019. годину,
 20. Разматрање Извјештаја о раду Градске развојне агенције Добој за 2019. годину,
 21. Разматрање Извјештаја о раду Туристичке организације општине Добој за 2019. годину,
 22. Разматрање Извјештаја о раду Музеја у Добоју за 2019. годину,
 23. Разматрање Извјештаја о раду Фондације „Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ – Добој за 2019. годину,
 24. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа „Регионална депонија Добој“ д.о.о за 2019. годину,
 25. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој града Добој“ д.о.о за 2019. годину,
 26. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о за 2019. годину,
 27. Разматрање Извјештаја о раду Народне библиотеке Добој за 2019. годину,
 28. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе ,,Спортско-рекреациони центар Преслица” Добој за 2019. годину,
 29. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Дом за старија лица Добој“ Добој за 2019. годину,
 30. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој за 2019. годину, 31. Разматрање Информације о стању трансакционог рачуна донаторских средстава за набавку опреме и помоћ здравственим установама Града Добој на дан 06.07.2020. године,
 31. Кадровска рјешења,
 32. Одборничка питања.

НАПОМЕНА: Молимо одборнике да сједници присуствују у заказано вријеме, а у случају спријечености да обавијесте Стручну службу Скупштине Града Добој, те да на истој поступе у складу са обавезним заштитним мјерама које налаже Републички штаб за ванредне ситуације. 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић


Материјали за сједницу Скупштине града