Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавна расправа

Овај догађај се завршио

Обавјештавамо Вас да ће се дана 16.01.2020. године (ЧЕТВРТАК) у 10,00 часова у великој сали Скупштине града Добој (бивши Дом војске), одржати Јавна расправа нацрта и то:

  1. Разматрање нацрта Програма одржавања, санација и реконструкције водопривредних објеката и водотока у 2020. години,
  2. Разматрање нацрта Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева за 2020. годину,
  3. Разматрање нацрта Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
  4. Разматрање нацрта Плана коришћења средстава остварених од концесионих накнада у 2020. години,
  5. Разматрање нацрта Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину,
  6. Разматрање нацрта Програма мјера и активности за утврђивање стања и уређењу простора за 2020-2021. годину,
  7. Разматрање нацрта Програма кориштења средстава од накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју Града Добој за 2020. годину.

Очекујемо Ваш долазак и конструктивно учешће у расправи.