Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавна расправа

На основу члана 152. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17) заказује се

Ј А В Н А    Р А С П Р А В А

Која ће се одржати дана 23.11.2022. године у просторијама Привредне коморе Добој у 09:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

  • Разматрање нацрта Годишњег програма рада Јавне предшколске установе ,,Мајке Југовић“ Добој за радну 2022/2023. годину
  • Разматрање нацрта Одлуке о рекламирању на територији Града Добој,
  • Разматрање нацрта Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину,

Материјал за јавну расправу, можете преузети О В Д Ј Е.