Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЈАВНИ ПОЗИВ: ЗА УЧЕШЋЕ У ЦЕФЕ ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Град Добој, Градска развојна агенција Добој и Удружење тренера ЦЕФЕ у БиХ, кроз пројекат подржан од стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ, позивају особе заинтересоване за предузетнички ангажман – покретање властитог пословног подухвата, да се пријаве за учешће у ЦЕФЕ Програму подршке предузетништву који се организује на територији града Добој и уз подршку Града Добој и Градске развојне агенције Добој.
Кроз ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву, полазницима ће бити осигурана обука у јачању личних предузетничких капацитета, подршка у изради бизнис плана и техничка подршка у регистрацији и покретању бизниса. За најбоље оцијењене бизнис планове осигурана је финансијска подршка покретању бизниса, те дугорочна менторска подршка кроз Мрежу подршке предузетништву.

Пријаве по овом Јавном позиву могуће је предати до 15.10.2020. године у просторијама Градске развојне агенције Добој, улица Југ Богдана бб или на емаил agencijadoboj@gmail.com.

Уводне информације

Удружење тренера ЦЕФЕ у БиХ (ЦЕФЕ БИХ), од 2005. године активно пружа подршку развоју предузетништва у БиХ. Основа рада је међународно призната ЦЕФЕ методологија, настала и развијана у Њемачкој. ЦЕФЕ методологија представља свеобухватан скуп вјежби и инструкција осмишљених да стимулишу позитивне промјене у различитим развојним процесима путем метода искуственог учења. На тај начин, учесницима се омогућава да развију своје предузетничке вјештине и да на забаван начин и у сигурном окружењу проживе ситуације које их чекају у пословном свијету, те да сагледају сопствене ресурсе и снаге и прилагоде властито понашање.

Ради унапређења потицајних политика на локалном нивоу и координације и сталног унапређења система подршке ЦЕФЕ БиХ је у 2019. години иницирао успоставу Мреже подршке предузеништву – неформалне коалиције институција, организација и компанија. Чланице Мреже промовишу активан однос у подршци предузетницима, сарадњу на развоју нових потицајних политика и унапређење јавне перцепције предузетништва. Један од кључних практичних алата за реализацију мисије Мреже подршке предузетништву је ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву.

ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву на територији града Добој, реализује се на основу Уговора о сарадњи Града Добој, Градске развојне агенције Добој и Удружења тренера ЦЕФЕ у БиХ. Реализација активности подржана је од стране Амбасаде САД у БиХ, Града Добој и Градске развојне агенције Добој.

Опис програма подршке

1.            Предмет позива: подношењем пријаве на овај Јавни позив, заинтересовани кандидати се аплицирају за учешће у  ЦЕФЕ програму подршке предузетништву, који се реализује у партнерству Града Добој, Градске развојне агенције Добој и ЦЕФЕ БиХ.

2.            Прихватљиви пословни подухвати за учешчће у програму подршке: ЦЕФЕ програм подршке предузетништву отворен је за апликанте и пословне подухвате које као резултат подразумијевају формално оснивање привредног субјекта, без обзира на форму регистрације. Неприхватљивим се сматрају само они пословни подухвати који имају негативан утицај на људско здравље (нпр. алкохолна пића, духански производи, итд.) или околиш.

3.            Подносиоци/подноситељице: На овај позив пријавити се могу физичка лица са мјестом боравка на подручју града Добој. Од полазника се очекује:

•             Пословна идеја, чија разрада ће бити предметом рада у програму подршке,

•             Стручна спрема и потребно техничко искуство у струци која је релевантна за покретање пословног подухвата. Ово се нарочито односи на подухвате чија регистрација захтијева одговарајућу формалну стручну спрему оснивача,

•             Спремност за лични раст и развој у области пословних и предузетничких вјештина.

4.            Подношење пријаве за учешће – пријаве се запримају у периоду од 01.10.2020. до 15.10.2020. године, испуњавањем одговарајућег Апликационог формулара. Апликацију је могуће предати лично, на у просторијама Градске развојне агенције Добој, ул Југ Богдана бб или електронски, на адресу агенцијадобој@гмаил.цом. Непотпуне пријаве неће бити узети у обзир.

5.            Доступни типови подршке: Полазници ЦЕФЕ програма подршке предузетништву учешћем у програму добијају:

1.            Обуку у јачању личних предузетничких капацитета,

2.            Менторство у развоју бизнис плана за одабрани подухват,

3.            Подршку у презентацији пословног подухвата стручној комисији,

4.            Финансијску подршку у покретању пословног подухвата (само за најбоље оцијењене учеснике),

Компоненте подршке приказане на горњој листи ће бити понуђене предузетницима који буду успјешно савладавали индивидуалне циклусе програма. Подршка у сваком циклусу условљена је успјешним завршетком претходног циклуса. У случају неиспуњавања преузетих обавеза, организатори задржавају право да искључе било којег учесника из програма подршке.

Елементи програма подршке

Подршка развоју пословних подухвата се састоји од више фаза. Кандидати (учесници) који успјешно комплетирају задатке постављене у тренутној, добијају прилику да учествују у наредној фази подршке:

•             Фаза 1: процјена квалитета пословне идеје те личних капацитета и посвећености предузетника. Састоји се од дводневног догађаја на којем се процјењује квалитета и оригиналност пословне идеје те компетенције и посвећеност предузетника њеној реализацији. Успјех у овој фази подразумијева потврђену посвећеност предузетника реализацији подухвата те спремност за учење – прихватање нових знања из области предузетништва;

•             Фаза 2: Валидација пословне идеје. У овој фази учествују предузетници који су успјешно завршили прву фазу. У овој фази, која укупно траје 2 мјесеца, организују се 2 дводневна догађаја уз серију задатака за самостални рад;

•             Фаза 2.а: Израда бизнис плана пословног подухвата. Фаза се реализује паралелно са активностима обуке описаним у оквиру фазе 2 а подразумијева менторство у изради свих дијелова бизнис плана, укључујући и финансијске пројекције;

•             Фаза 3: Представљање пословних модела пред стручном комисијом за оцјену пословних планова.

•             Фаза 4: Финансијска подршка: Најбољим пословним подухватима биће понуђена финансијска подршка у покретању бизниса. Очекивани износ подршке је 5.000 КМ а број подржаних бизниса је 2.

•             Фаза 5: У случају бизниса чији квалитет и потенцијал указује на значајнији комерцијални и потенцијал за креирање радних мјеста доступна је додатна стручна и менторска подршка.  


Преузмите пријавни образац