Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одлука о утврђивању листе кандидата за суфинансирање станова

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19), те Одлуком о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19),  Градоначелник Града Добоја доноси:

О Д Л У К У

о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја.

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја број:02-022-2055/19, од 16.10.2019.године.

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

  1. Јелена Маријановић и Драган Маријановић, од 25.10.2019. године, поднесак запримљен под бројем 5607, модел 2
  2. Давор Блесић и Бојана Цвијановић, од 01.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5772, модел 2
  3. Раденко Пуљановић и Магдалена Пуљановић, од 06.11.2019.годибе, поднесак запримљен под бројем 5907, модел 2
  4. Наташа Благојевић и Далибор Благојевић, од 07.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5926, модел 2
  5. Славиша Бојановић и Тамара Бојановић, од 07.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5932, модел 2
  6. Оливера Остојић и Ненад Остојић, од 08.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5940, модел 2
  7. Дајана Митровић и Милан Митровић, од 11.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 6001, модел 2
  8. Маја Ђурић и Дејан Илић, од 11.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 6006, модел 1
  9. Миле Стјепановић и Јелена Стјепановић, од 15.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 6138, модел 2

III

Задужује се начелник Одјељења за финансије да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања стамбене јединице.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној плочи и званичној интернет презентацији Града Добоја.