Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни позив (Одјељење за просторно уређење)

На основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Срспке“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење Града Добој, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату:

  • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 1.3.5.
  • Регулационог плана „Доњи град“ Добој- ревизија, блок 3.
  • Регулационог плана „ Доњи град“Добој – ревизија, блок 8.
  • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок бр. 10
  • Регулационог плана стамбено-пословног комплекса „Средњошколски центар” Добој I фаза
  • Регулационог плана „ Доњи град“ Добој – ревизија, блок 6.
  • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 10
  • Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој и
  • Регулационог плана „Баре“ Добој (објекат за смјештај расељеног становништва на земљишту или објекту, односно објектима у њиховом власништву на к.ч. број: 5387/7 к.о. Добој („Центар“ – блок 1.3.5), к.ч. 5109 к.о. Добој („Доњи град“ – блок 3) к.ч. 3320 к.о. Добој („Доњи град“ – блок 8), к.ч. 6938/4, 6934/3, 6934/4 (дио), 6934/2, 6934/1 (дио), 6934/6 (дио), 6951 (дио), 6938/3 (дио), 6949/1 (дио), 6950, 6936 и 6935 све к.о. Добој („Центар“ блок 10), к.ч. 6501 к.о. Добој (Средњошколски центар“ Добој I фаза), к.ч. 4907 (дио), 4893/5 (дио), 4893/3 (дио), 4918/1, 4917, 5385, 4909, 4911/2 и 4913 све к.о. Добој („Доњи град“ – блок 6), к.ч. 6919/1 и 6919/2 к.о. Добој („Центар“ блок 10), к.ч. 6693/3, 6693/1, 6839/5, 6834/1, 6826/1, 6823/1, 6822/1, 6821/1, 6826/2, 6830, 6832, 7326/6, 7326/4, 7324/3, 7325/6, 7325/4, 7578, 7579, 7580, 7582, 7590, 7592/6, 7592/7, 7591/1, 7592/5, 7592/1, 7592/8, 7594, 7595/1, 7598/1, 7599/1, 7589/2, 7593, 7589/1, 7588, 7587, 7586, 7585, 7584, 7583, 7390, 7310, 7581, 6731/1, 6710/8, 6710/2, 6710/4, 6731/3, 8163/1, 6710/1, 6710/7 и 6711/1 све к.о. Добој („Средњошколски центар – Усора“) и к.ч. 3023/2, 3024 и 3025 к.о. Добој („Баре“ Добој).

РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА ЈЕ 23.12.2019.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ