Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jавни позив – Сајам занимања

На основу члана 59. и члана 82. став З. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 97/16; 36/19  и 61/21) и члана 60. и 77. Статута града Добој (Службени гласник града Добој” број: 1/17, 3/22), Градоначелник Града Добој упућује:         

ЈАВНИ ПОЗИВ

За учешће средњих школа на подручју града Добој на Сајму занимања

1. Град Добој ће дана 26.5.2022. године, са почетком од 10.00 часова,  организовати Сајам  занимања (у даљем тексту Сајам), у Парку народних хероја у Добоју.

2. Учешће средњих школа на Сајму ће бити усмјерено ка информисању ученика завршних разреда и њихових родитеља о свим постојећим занимањима у средњим школама у граду Добој, као и о дефицитарним и стручним занимањима, практичној настави и могућностима за запослење након завршене стручне школе.

3. За реализацију Сајма задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

4. Право на учешће на Сајму имају средње школе на подручју града Добој.

5. Задужује се радно тијело из тачке 3 овог Јавног позива да обезбиједи што веће присуство посјетилаца.

6.  Позив остаје отворен до 23.5.2022. године.

7. Сви који су заинтересовани за учешће на Сајму могу се пријавити телефонским путем на број: 053/241-099 или 053/224-508, или на е-маил: privreda@doboj.gov.ba

8. Овај Јавни позив биће објављен на званичној интернет презентацији Града Добој, дневном листу са којим Град има закључен уговор, а садржај истог биће емитован у оквиру програма ЈП РТВ Добој.

Документ можете погледати овдје.