Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни оглас: Споразумно рјешавање стицања права власништва над некретнинама ради изградње Спомен парка „9. јануар“

Број: 02-022-2359/19
Добој, 28.11.2019.

Позивају се укњижени посједници и укњижени земљишнокњижни власници да се у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа обрате Граду Добој – зграда Градске управе Добој, у циљу постизања споразума о рјешавању стицања права власништва над некретнинама за које је утврђен општи интерес ради потпуне експропријације у корист Града Добој означених као:

  1. к.ч. број 6822/1 Доње средње поље, њива прве класе, површине 2296 м2, уписана у ПЛ број 729 к.о. Добој као посјед Општина Добој са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 306/2 њива Средње поље, њива површине 2296 м2 уписана у ЗК уложак број 446 КО СП Добој као друштвено-државно власништво са укњиженим правом располагања у корист Општине Добој;
  2. к.ч. број 6839/5 Средње поље, њива прве класе, површине 1184 м2, уписана у ПЛ број 737 к.о. Добој као посјед Општина Добој са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 602/8 Средње поље, њива прве класе површине 1184 м2 уписана у ЗК уложак број 3893 КО СП Добој као сувласништво Черни р. Ковачевић Смиљка, Добој, са дијелом 1/8, Зубак (Мато) Пејо, Добој, Усора број 6 са дијелом 1/8, Зубак (Мато) Јосип, Макљеновац, са дијелом 1/8, Мандић (Стипо) Недељко, Макљеновац-Усора, са дијелом 1/8, Мандић (Фрањо) Аугустин, Јелах, са дијелом 1/16, Ћуро (Мијо) Вера, Загреб, са дијелом 1/16, Прањић (Иван) Мијо, Омањска са дијелом 1/4, Мартиновић (Лука) Мирјана, Јелах, са дијелом 1/24, Башић (Лука) Владо, Јелах, са дијелом 1/24 и Башић (Лука) Стипо, Јелах, са дијелом 1/24,  без терета;
  3. к.ч. број 6830 Средње поље, њива прве класе, површине 633 м2, уписана у ПЛ број 1854 к.о. Добој, посједника Мандир (Мате) Сњежана, Сесвете, Пере Пиркера 2, са дијелом 1/2 и Нађ (Мате) Јадранка р.Мандир, Селце, Маттино 33, са дијелом 1/2, што по старом премјеру одговара дио к.ч. број 602/11 I двориште III кућа, двориште кућа, површине 750 м2 уписана у ЗК уложак број 3515 КО СП Добој као друштвено-државно власништво, сувласништво на ЗК тијело III Мандир Сњежана, Добој, са дијелом 1/2 и Нађ Јадранка, Добој, са дијелом 1/2, са теретом;
  4. к.ч. број 6834/1 Средње поље, њива прве класе, површине 1758 м2, уписана у ПЛ број 2942 к.о. Добој, посједника Зубак (Матин) Пејо, Добој Усорска 6,  са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 602/9 Средње поље, њива прве класе, површине 1758 м2 уписана у ЗК уложак број 3717 КО СП Добој као власништво Зубак (Мато) Пејо, Добој, Усорска 6, са дијелом 1/1, без терета;
  5. к.ч. број 6823/1 Средње поље, њива прве класе, површине 2251 м2, уписана у ПЛ број 4139 к.о. Добој, посједника Шкорња (Адила) Сабрија, Тешањ, Сребреничка бб, са дијелом 2/8, Муминовић (Енвера) Елведина р. Рудановић, Мошевац, са дијелом 1/8, Рудановић (Адила) Абдулах, Сарајево, Завнобиха 13, са дијелом 2/8, Рудановић (Адила) Екрем, Добој, Ослободилачка 13, са дијелом 2/8 и Рудановић (Енвера) Елведин, Мошевац, са дијелом 1/8, што по старом премјеру одговара к.ч. број 306/1 Средње поље њива, њива, површине 2251 м2 уписана у ЗК уложак број 253 КО СП Добој као друштвено-државно власништво са теретом;
  6. к.ч. број 6826/1 Средње поље, њива прве класе, површине 4552 м2, уписана у ПЛ број 4768 к.о. Добој, посједника Авдић (Авде) Амира р. Сачак, Зеница, Црквице 30, са дијелом 1/4, Сачак (Авде) Амир, Жепче, Зенички пут бб, са дијелом 1/4  и Салихагић (Халида) Емир, Јелах, Браће Которић бб, са дијелом 2/4, што по старом премјеру одговара к.ч. број 602/1 Средње поље њива, њива, површине 4552 м2 уписана у ЗК уложак број 1369 КО СП Добој као сувласништво Салихагић (Халид) Емир, Јелах, Браће Которића бб, са дијелом 1/2, Сачак (Авдо) Амир, Жепче, Зенички пут бб, са дијелом 1/4 и Авдић р. Сачак (Авдо) Амира, Зеница, Црквице 30, са дијелом 1/4, без терета;

Овај оглас ће бити објављен на РТВ Добој д.о.о., интернет страници Града и на огласној табли Градске управе Добој у периоду од 28.11.2019. године до 13.12.2019. године.

Све информације у вези са предметним некретнинама и вриједностима истих биће доступне власницима и посједницима некретнина у згради Градске управе Добој, канцеларија број 54, сваког радног дана од 07-15 часова.