Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни позив за достављање приједлога за реализацију манифестације “Зимска чаролија Добој“ 2019-2020

Град Добој позива све заинтересоване субјекте да се активно укључе у реализацију манифестације „Зимска чаролија Добој“ , која ће бити одржана на подручју Града Добој – локалитет градски парк, у периоду 15.12.2019 – 15.01.2020. године. Радно вријеме одржавања предметне манифестације биће утврђено посебном одлуком.

У сврху реализације манифестације „Зимска чаролија Добој“ за прву сезону (у даљем тексту користиће се термин Зимска чаролија, у одговарајућем падежном облику), Град Добој, у својству организатора и генералног покровитеља манифестације, обезбиједиће услове за бесплатно коришћење 15 продајних објеката – дрвених кућица, самог локалитета, односно осталих пратећих садржаја на локалитету, под условом обезбјеђења очувања комуналног реда.

Позивају се сви заинтересовани субјекти да поднесу своје приједлоге за учешће у реализацији манифестације Зимска чаролија, уз обавезно поштовање сљедећих услова:

  • Понуђени садржај (производ, услуга) треба одговарати идеји промовисања културе, забаве, едукације без дискриминације по било којој основи (полној, вјерској, расној, националној и сл
  • Понуђени садржај (производ, услуга) треба бити произведен/дистрибуисан уз обезбјеђење високог нивоа квалитета, а у духу промовисања зимских радости

Поред садржаја прецизираних тачком 2 Јавног позива, дио локалитета може се уступити и за одржавање културних, едукативних и осталих садржаја забавног карактера на отвореном (музички догађаји, живе маскоте дизајниране у духу зимских радости у сврху фотографисања са истим и слично).

Одобрење коришћења локалитета, односно припадајуће опреме, биће условљено првенствено квалитетом, оригиналношћу и сврсисходношћу предложене идеје, а затим оквирима расположивих капацитета самог локалитета. Сви корисници капацитета којима буде одобрено учешће у реализацији Зимске чаролије биће у обавези ускладити и прилагодити амбалажу производа односно амбијент пружања услуге и дистрибуције производа зимском амбијенту и духу предстојећих зимских празника.

Позивају се све образовно-васпитне установе и друге организације едукацијског карактера (музичке, плесне школе, глумачке секције) да се активно укључе у реализацију манифестације организацијом пригодних програма, представа и наступа.

Генерални покровитељ манифестације Зимска чаролија је Град Добој, а уколико било која организација, предузеће или удружење, иако својом дјелатношћу не одговара и идејно се не уклапа у оквире и захтјеве овог Јавног позива, има жељу да узме учешће у реализацији Зимске чаролије, може на име ове манифестације донирати средства у сврху куповине накита намијењеног декорацији самог локалитета Зимске чаролије, а заузврат Град Добој ће истим, у знак захвалности, бесплатно уступити рекламни простор на самом локалитету предвиђен у
предметне сврхе.

Овај јавни позив остаје отворен до 01.12.2019.године, а Град Добој задржава право да од учесника тражи додатну документацију у сврху доказивања чињеница које могу бити важне за реализацију овог Јавног позива.

Пријаве са приједлозима учешћа достављају се на адресу:

Град Добој, Хиландарска 1, 74000 Добој, са назнаком „за учешће у реализацији манифестације зимска чаролија“.

Овај јавни позив биће објављен у дневном листу Глас Српске, на званичној интернет презентацији Града Добој, а садржај истог биће емитован и у оквиру програма РТВ Добој.