Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Града Добој

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике Српске” бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” бр.97/16 и 36/19), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације ( ”Службени гласник Града Добој” бр.2/18) и чл. 60. и чл.77 Статута Града Добој (”Службени гласник Града Добоја” бр.1/17), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник доноси

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва:

1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда:

– угоститељским објектима врсте ноћни клуб,

– свадбеним салонима,

– фитнес – центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),

– дјечијим играоницама.

– Забрањује се рад у дане викенда – суботом и недјељом:

– трговачким центрима,

– пијацама на подручју града Добоја.

2. Ограничава се рад од 7,00 до 18,00 часова сваким даном, сљедећим објектима:

– трговачким центрима радним данима

– осталим трговачким објектима (свима, укључујући и тржнице на мало – пијаце),

– угоститељским објектима свих врста (изузев угоститељских објеката у оквиру вршења дјелатности смјештаја гостију и напријед наведених ноћних клубова и свадбених салона), а укључујући и угоститељске објекте смештене на аутобуским, жељезничким и бензинским пумпама.

3. Ограничава се рад од 7,00 до 22,00 часа сваким даном сљедећим објектима:

– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа).

4. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 2.алинеја 3. да обезбједе минимално растојање од 2 метра између корисника услуга.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење комуналне полиције да у провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених објеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

7. Ова наредба ступа на снагу даном доношења а траје до 1.04.2020.године и бити ће објављена у ”Службеном гласнику Града Добој”.

Датум: 13.03.2020.године

Градоначелник
Борис Јеринић