Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oбавјештење о додјели субвенције за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Број: 02-022-1648 /21.
Добој,17.08. 2021. године

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 60. став 18.и члана 77. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“, број:1/17), а у вези са Програмом додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:3/20) и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године, Градоначелник Града Добој, д о н о с и:

ОДЛУКУ

о додјели субвенције за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног  имена

Члан 1.

Овом одлуком додјељује се субвенција за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, пословним субјектима, а на основу Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:3/20) и Јавног позива пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године.

Члан 2.

Право на субвенцију за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, у складу са расположивим средствима остварује самостални предузетник/правно лицe, који на дан 31.12.2019. године, нема доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу комуналне таксе за истицање пословног имена, а којем је забрањено обављање дјелатности, односно ограничено или отежано обављање дјелатности, за аликвотни дио комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године у висини њихове обавезе и то 100%, односно 50% износа аликвотног дијела комуналне таксе, a како слиједи:

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је табела у којој су наведени пословни субјекти којим се додјељује субвенција за дио износа комуналне таксе за истицање пословног имена, са дефинисаним износима одобрене субвенције по пословним субјектима.

Редни бројИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ ФИРМЕ  ИЗНОС  ПОСТОТАК СУБВЕНЦИЈЕ
1.RTV SERVIS „MG ELEKTRONIK“ Goran Pjanić s.p. Doboj10,00 KM  50%
2.Vulkanizerska radnja i autopraonica „AUTO RAD ILIĆ“  Goran Ilić s.p. Doboj8,75  KM50%
3.Prodavnica MIMA” Daliborka Miličević s.p. Doboj2,60  KM50%
4.Advokatska kancelarija Jaramaz Refika Doboj50,00 KM50%
5.Advokat Jelena Bjelošević Kopanja Doboj50,00 KM50%
6.Advokat Lukić Draženko Doboj50,00 KM50%
7.Advokat Siniša Mikić Doboj50,00 KM50%
8.Advokat Siniša Đorđević Doboj50,00 KM50%
9.Agencija “ZLATA” Gordana Milićević s.p. Doboj18,75 KM50%
10.Auto taxi  Nedo Jović s.p. Doboj12,50 KM50%
11.Kafe “IMPERIJA” Nedo Jović s.p. Doboj37,50 KM100%
12.ZTR “DELTA Igor Ćišić s.p. Doboj20,00 KM100%
13.STR “GRABOVICA” s.p. Brane Popović Doboj25,10 KM50%
14.Taksi “BOJIĆ” Bojan Bojić s.p. Doboj12,50 KM100%
15.“MOBIL KAFE” Đorđe Todorović Doboj37,50 KM100%
16.“MOBIL TREJD 2” Doboj25,00 KM100%
17.“MOBIL TREJD 3” Nevenka MiladinovićDoboj25,00 KM100%
18.“MOBIL TREJD 1” Goran Todorović Doboj25,00 KM100%
19.RTV SERVIS „KOLOR“, Milenko Starčević s.p.  Doboj10,00  KM50%
20.Restoran „TRI FENJERA“ Željko Đuričić s.p. Bukovica Velika75,00 KM100%
21.„WATER JET“ D.O.O. Doboj62,50  KM50%
22.“DŽOKER” D.O.O. Doboj1.416,00KM100%
23.„RAIN MANAGAMENT“ D.O.O. Doboj125,00  KM100%
24.ZD „RISTIĆ“ s.p. Velinko Ristić17,50  KM50%
25.Cvjećara “MIMOZA” Marina Jovanović s.p. Doboj12,50 KM50%
26.FIZIO ART  D  Suzana Maksimović Doboj20,00 KM100%
27.Butik “RENOME” Savo Đurić s.p. Doboj25,00 KM100%
28.Restoran “HARIZMA”  s.p. Doboj75,00 KM100%
29.Pivnica “PRVA SRPSKA PIVNICA”  s.p. Doboj37,50 KM100%
30.Trgovina polovne robe “VENKA” Poljice25,00 KM100%
31.FS ”SANDRA” Sandra Đurić s.p. Doboj15,00 KM100%
32.Taksi prevoz “MIŠIĆ” Milenko Mišić s.p. Doboj25,00 KM100%
33.Trgovina Komision “BRUNDO” Bušletić37,50 KM100%
34.Frizerski salon “KO TE ŠIŠA”, Lejla Rakić Pašić s.p. Doboj15,00 KM100%
35.Zanatska radnja “KONRAD”, Vladimir Nedić s.p. Doboj5,00 KM50%
36.Trgovina “ELEKTROMATERIJAL STJEPANOVIĆ”, s.p. Doboj3,13 KM  50%
37.Samostalna agencija za računovodstvo “FIL RAD” Slavica Vukojević18,75 KM  50%
УКУПНО2.530,58 КМ

Члан 4.

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије Града Добој.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис  Јеринић