Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење о јавној расправи – Нацрт Измјене Дијела Регулационог Плана „Центар“ Добој – Ревизија, Блок 4

Број: 05/____/21

Добоj, 17.03.2021. године

    

ГРАД   ДОБОЈ

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ПРЕДМЕТ: Обавјештење о јавној расправи. –

            У прилогу Вам достављамо текст јавног позива за јавну расправу  који  је сходно члану 48 став 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,број: 40/13,106/15, 3/16 и 84/19) потребно објавити у најмање једном дневном листу доступном на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања јавне расправе којој могу присуствовати сва заинтересована лица.

Оглас је потребно објавити у дане 30.03.2021. и 02.04.2021. године.

            Потребно је да доказ о извршеним објавама доставите Одјељењу за просторно уређење Града Добој. 

С поштовањем!

                                    ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

                                                                        ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Наташа Марић, дипл.правник    

ДОСТАВЉЕНО:  

1. Наслову,                                                               

2. овом Одјељењу,

3. а/а.

На основу члана 48. став 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Срспке“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење Града Добој,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Обавјештава се јавност да ће се дана 02.04.2021. године, одржати Јавна расправа о Нацрту следећег планског документа:

  1. НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР“ ДОБОЈРЕВИЗИЈА, БЛОК 4.

Јавна расправа ће се одржати 02.04.2021. године у просторијама Одјељења за просторно уређење Града Добој, улица Светог Саве број 57Б, са почетком у 11.00 часова.

ГРАД ДОБОЈ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ