Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење о јавној расправи

На основу члана 48. став 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Срспке“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење Града Добој,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Обавјештава се јавност да ће се дана 04.02.2021. године, одржати Јавна расправа о Нацрту следећег планског документа:

  1. НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДОЊИ ГРАД“ ДОБОЈРЕВИЗИЈА, БЛОК 8.

Јавна расправа ће се одржати 04.02.2021. године у просторијама Одјељења за просторно уређење Града Добој, улица Светог Саве број 57Б, са почетком у 11.00 часова.

ГРАД ДОБОЈ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

 

Број: 05/             /21

Добоj, 21.01.2021. године    

ГРАД   ДОБОЈ

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ПРЕДМЕТ: Обавјештење о јавној расправи

            У прилогу Вам достављамо текст јавног позива за јавну расправу  који  је сходно члану 48 став 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,број: 40/13,106/15, 3/16 и 84/19) потребно објавити у најмање једном дневном листу доступном на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања јавне расправе којој могу присуствовати сва заинтересована лица.

Оглас је потребно објавити у дане 01.02.2021. и 04.02.2021. године.

            Потребно је да доказ о извршеним објавама доставите Одјељењу за просторно уређење Града Добој. 

С поштовањем!

                                    ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Наташа Марић,дипл.правник

                                                                                  

 ДОСТАВЉЕНО:

1.Наслов

2. овом Одјељењу,

3. а/а.