Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење о јавном позиву – Измјене дијела Регулационог плана „Средњошколски центар- Усора“ Добој и Измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој- ревизија, блок 10

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ДОБОЈ

ГРАДСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Број: 05/           / 21

Добој, 27. 05. 2021. године

ГРАД ДОБОЈ

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

            ПРЕДМЕТ: Јавни позив.- доставља се.-

            У прилогу Вам достављамо текст јавног позива, који је потребно објавити од 31. 05. 2021. до 15. 06. 2021. године, сходно члану 42., став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласнике Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), потребно објавити у најмање два средства информисања.

            Потребно је да нас писмено обавијестите о датуму објављивања и у којим средствима информисања су објављени јавни позиви, односно, доставите доказ о објављивању овог позива.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                      В. Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

  1. Наслову                                                                      Нина Букејловић, дипл. инж. арх.
  2. овом Одјељењу
  3. а/а

На основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење Града Добој, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се заинтересована лица која су власници покретности у обухвату:

  • Измјене дијела Регулационог плана „Средњошколски центар- Усора“ Добој
  • Измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој- ревизија, блок 10,
  • на земљишту или објекту, односно, објектима у њиховом власништву на к.ч. број: 7612/1, 7610, 7611, 7609, 7608, 7604, 7606, 7605, 7607, 8225/5- дио, 7614/1- дио, 8226- дио к.о. Добој ( „Средњошколски центар- Усора“ Добој),  к.ч. број: 7276/12, 7280, 7282- дио, 7278, 7276/8- дио, 7277- дио, 7279- дио, 7283/1, 8268- дио, 8260- дио, 7203- дио, 7204/1- дио, 6908- дио, 6907, 6906 и 6905 к.о. Добој („Центар“ Добој- ревизија, блок 10),

Подручје обухвата: на раскрсници ул. Добојских бригада и ул. Николе Тесле („Средњошколски центар- Усора“ Добој),

Подручје обухвата: улица Кнеза Милоша („Центар“ Добој- ревизија, блок 10).

РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА ТРАЈЕ ОД

31. 05. 2021. ДО 15. 06. 2021.

ГРАД ДОБОЈ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ