Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење о јавном увиду – Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој-ревизија, блок 4.

ГРАД ДОБОЈ

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ПРЕДМЕТ: Обавјештење о јавном увиду. –   

У прилогу Вам достављамо текст обавјештења који је потребно  сходно члану 47.став 3.Закона о уређењу простора и грађењу („Службени  гласник Републике Српске“, број:40/13 и 84/19) објавити у најмање два средства јавног информисања, више пута у року трајања јавног увида и то у дане 04.02.2021. и 27.02.2021. године.

Потребно је да доказ – увјерење о објављивању наведеног плана доставите овом Одјељењу.

      С поштовањем!

                                                                    ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

                                                                      ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

                                                                                Наташа Марић, дипл.правник

ДОСТАВЉЕНО:

1. Именованом,

2. Одјељење за Просторно уређење                                         

3. а/а.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О ЈАВНОМ УВИДУ

Обавјештава се јавност Града Добој да је  утврђен:  

  1. Нацрт измјене дијела Регулационог плана  „Центар“ Добој-ревизија, блок 4.
  • Утврђени нацрт плана ставља се на јавни увид у  

           периоду од 12.02.2021. – 12.03.2021. године.

План ће бити изложен:

  •  у просторијама Одјељења за просторно уређење

                  Града Добој, улица Светог Саве 57б,

  •  у просторијама „Добојинвест“ а.д. Добој,

 улица Краља Петра I,број 15.

Увид се може вршити сваки радни дан од 7,00 до 15,00 часова.                

Примједбе,приједлози и мишљења на документацију могу се уписати у свеску изложену у Одјељењу за просторно уређење  или у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење Града Добој, најкасније до 12.03.2021.године. Обавезно навести пуно име и презиме и тачну адресу лица које даје примједбу, приједлог или мишљење.

                        ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ