Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

Подсјећамо пчеларе, који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака Републике Српске, да су дужни,  у складу са Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (Сл. Гласник РС, број 116/11), два пута годишње доставити податке о бројном стању пчелињих заједница, на дан 31. март и 30. септембар текуће године, у року од 15 дана од дана утврђеног стања, на прописаном обрасцу.  

Пчелари достављају податке градском органу управе посредством удружења  или  задруге чији су чланови, а остали пчелари податке достављају директно градском органу управе. 

Одјељење за пољопривреду града Добој све податке обједињује и доставља  Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Сугерише се Удружењу пчелара да на ову дужност подсјети своје чланове, како би податке доставили на вријеме.

Информације можете добити на број телефона 053-242-115