Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одлука о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по V Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19, 8/20), те Одлуком о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19),  Градоначелник Града Добој доноси:

О Д Л У К У

о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по V Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном V Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој број: 02-022-1320/21  од  15.07.2021.године

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

1. Маријана Благојевић и Срђан Благојевић, модел 2.

2. Теа Ђедовић и Славиша Ђедовић, модел 2.

3. Сања Драгојловић и Зоран Драгојловић, модел 1.

4. Винка Живковић и Бранислав Живковић, модел 2.

5. Милица Ђурђевић и Владан Ђурђевић, модел 2.

6. Сњежана Ђурановић и Дејан Ђурановић, модел 2.

7. Мирела Ђекић и Слађан Ђекић, модел 2.

8. Тамара Бојић и Дејан Бојић, модел 2.

9. Александра Лукић и Милош Лукић, модел 2.

10. Антонела Бандић и Драгољуб Бандић, модел 2.

11. Љубинка Василић и Љубиша Василић, модел 2.

12. Маја Пуљановић и Дражен Пуљановић, модел 2.

13. Кристина Ђурковић и Жарко Ђурковић, модел 2.

14.  Виолета Јовић и Богдан Јовић, модел 2.

15.  Сандра Радојчић и Лука Радојчић, модел 1.

16.  Наташа Мишић и Никола Мишић, модел 2. 

17.  Јелена Пашалић и Дарко Пашалић, модел 2.

18.  Марина Тодоровић и Александар Тодоровић, модел 2.

19.  Јована Блажановић и Дејан Блажановић, модел 2.

III

Задужује се  Предсједник Комисије за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом Градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања  стамбених јединица.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној табли Града Добој и званичној интернет презентацији Града Добој.

Број: 02-022-1682 /21
Датум: 23.08.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић