Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Одлука о забрани паљења ватре на отвореном

На основу чланова 59.и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 18. став 10. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Српске” бр. 94/19) чланова 60. и чл. 77 Статута Града Добој (“Службени гласник Града Добоја” бр. 1/17)  и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Командант штаба доноси:

Одлука о забрани паљења ватре на отвореном

I

Забрањује се паљење корова, другог пољопривредног отпада и свих врста ватре на отвореном без претходног обавјештења и сагласности Територијалне ватрогасне јединице Добој.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-641/20                                                                                     КОМАНДАНТ  ШТАБА

Датум: 20.03.2020.године                                                                                  Борис Јеринић

Одлука о дозволи рада привредним субјектима

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике Српске” бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” бр.97/16 и 36/19), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације ( ”Службени гласник Града Добој” бр.2/18) и чл. 60. и чл.77 Статута Града Добој (”Службени гласник Града Добоја” бр.1/17), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник доноси:

Одлука о дозволи  рада привредним субјектима

I

Дозвољава се се рад привредним субјектима која се баве следећим дјелатностима:

 • Технички преглед и осигурања
 • Стоваришта грађевинског материјала
 • Фирме које пружају услуге испоруке опреме јавним предузећима (канцеларијски материјал)
 • Вулканизери, аутомеханичари и аутопраонице
 • Мобилни оператери
 • Киосци
 • Меснице
 • Погребна опрема

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и бити ће објављена у ”Службеном гласнику Града Добој”.

Број: 02-022-620/20

Датум: 18.03.2020.године

Градоначелник

Борис Јеринић

Издавање докумената за упис у основне и средње школе

У вези новонастале ситуације изазване вирусом корона, а у складу са препорукама Владе Републике Српске, Градска управа Добој омогућила је да се дјеци која се уписују у 1. разред основног/средњег образовања изводи из матичних књига доставе путем поште, на адресу родитеља.

За све информације обратите се на број телефона 053-242-022 или путем електронске поште на адресу: maticniured@doboj.gov.ba

Јавни позив за евиденцију особа без подршке породице

Градска управа Добој и Центар за социјални рад Добој позивају све грађане, представнике мјесних заједница и заједница етажних власника, да пријаве своје комшије који живе сами у домаћинству и немају подршку породице, како би им се на организован начин омогућила помоћ у набавци хране и лијекова.

Пријаве се могу извршити од сутра 19. марта 2020. године, у времену од 7.00 до 15.00 часова, на телефоне Центра за социјални рад, а према распореду како слиједи:

 • Подручје Града Добоја 053/241-816
 • Подручје Озрен 053/242-171
 • Подручје Крњин 053/203-650
 • Подручје Требава 053/228-866
 • Подручје Вучијак 053/227-528

О почетку рада ове службе грађани којима је овај вид помоћи потребан биће накнадно обавијештени.