Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Сазив 23. сједнице градског Штаба за ванредне ситуације Града Добоја 19.03.2021. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ДОБОЈ

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ДОБОЈ

Број: 02-022-___432___ /21

Добoј: 18.03.2021. године

На основу члана 7. Одлуке о  формирању  градског  Штаба  за  ванредне ситуације Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број 2/18) командант Штаба за ванредне ситуације:

С А З И В А

23.сједницу градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој која ће се одржати у Скупштинској сали Града Добој дана 19.03.2021.године са почетком у 9:00 часова.

За сједницу Штаба предлажем следећи:

 ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са предходне сједнице градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој.
  2. Упознавање чланова градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој са тренутном епидемиолошком ситуацијом на територији Града Добој.
  3. Упознавање чланова градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој са приједлозима планова:
  • План одбране од поплава у Граду Добоју у 2021.години.
  • План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега од интереса за Град Добој у 2021.години.
  • План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Граду Добоју у 2021.години.
  • Доставњено:План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Граду Добоју у 2021.години.

4. Актуелна питања.

                                                                                                       КОМАНДАНТ ШТАБА

                                                                                                                 ______________________

                                                                                                                                            Борис Јеринић

Достављено:

1.Чланови Штаба 

2.Архива