Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ ГРИЈАЊА ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српке“, број: 97/16 и 36/19), члана 60. и 77. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“, број:1/17),у вези са Одлуком о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20), и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 број: 02-022-879/20 од 06.05.2020, градоначелник Града Добој, доноси:

О Д Л У К У

о додјели субвенције за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима

Члан 1.

Овом Одлуком додјељује се субвенција за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима, а на основу Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20), и  Јавног позива пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 , број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године.

 Члан 2.

Право на субвенцију за трошкове испоруке топлотне енергије, остварују привредни субјекти којима је забрањен, ограничен или отежан рад, за период март, април 2020.године, у висини обавезе, под условима и на начин регулисан Одлуком, за период од 16.03-15.04.2020.године, а ако је привредни субјект извршио плаћање трошкова испоруке топлотне енергије за мјесец март 2020. године ,иста ће се у евиденцији Градске топлане водити као претплата.

Члан 3.

Увидом у запримљене пријаве од 31.05. до 30.06.2020. године, право на субвенцију испуњавају  сљедећи привредни субјекти:

Редни број  ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАЗИВ ФИРМЕ  ИЗНОС
1.Фризерски салон за жене и мушкарце “СТИЛ”, Сања Југовић с.п. Добој78,58 KM
2.Козметички салон ”МАДАМ” Данијела Плоскић с.п. Добој143,86 KM
3.Трговинска радња “ВАСТО” Јагода Васиљевић с.п. Добој96,52 KM
4.“TRGOVEX”  ДОО Добој534,10 KM
5.Фризерски салон “АЈЛА” Ајла Салатић с.п. Добој95,75 KM
6.Трговина “ДУЊА & ЛАНА” Раденка Зекић с.п. Добој126,38 KM
7.СУР “ФЛАМИНГО”80,42 KM
8.Кафе бар “РУПА X” Славен Пијетловић с.п. Добој400,66 KM
9.“LANGOLO CAFÉ” Драгичевић Славојка и Драгомир с.п. Добој315,79 KM
10.Трговина “AMIBO” Соња Тахић с.п. Добој109,92 KM
12.Фризерско-козметички “СЊЕЖАНА” Сњежана Савић с.п. Добој111,07 KM
13.Кафе-бар ”АТИНА” Младен Суботић с.п. Добој88,09 KM
14.Адвокат Душан Тодоровић Добој26,43 KM
15.Трговина “СТЕФАН” Маја Пепић с.п. Добој413,33 KM
16.ЗУ Стоматолошка амбуланта “ДР. ШЕРЕМЕТ” Добој178,41 KM
17.Стр “FAMILY” Александра Танасић с.п. Добој120,11 KM
18.Фризерски салон “МУРАНО” Зденка Видовић с.п. Добој67,67 KM
19.СЗР Фризерски салон “МИРЈАНА” Мирјана Грабовац с.п. Добој125,62 KM
20.Цвјећара “ОРХИДЕЈА” Ана Прешић с.п. Добој63,66 KM
21.Фризерски салон за жене и мушкарце „Борка“ Зоран Никић с.п. Добој72,77 КМ
22.Кафе бар „Мадера“ Драгица Лазић с.п. Добој194,91 КМ
23.ДР ”КОНОТАР” З.У. Добој, ул. Карађорђева146,59 KM
24.ДР ”КОНОТАР” З.У. Добој, ул. А.Видаковића 1551,96 KM
25.ЗУ Стоматолошка амбуланта “Стоматологија Марушић” Добој350,53 KM
26.ЗУ ДР КОВАЧЕВИЋ194,27 KM
27.“MIS TRADE – COMPANY”  д.о.о. Добој1.562,80 KM
28.Кафе бар “ПЕТАР ПАН” Синиша Божичковић с.п. Добој296,78 KM
29.Кафе/Роштиљница “КУШТРО” Дарко Лазић с.п. Добој191,52 KM
30.Фризерски салон “СВЕЈТЛАНА” Свјетлана Дујковић с.п. Добој31,79 KM
31.Хемијска чистионица “ХИГИЈЕНА” Продановић Милена с.п. Добој85,34 KM
32.СЗР Фризерски салон за жене и мушкарце “КРЕАТИВНИ ТИМ” Ђурковић Лидија с.п. Добој113,83 KM
33.Трговина “ГОЛД” прод. бр.2 Миленка Марковић с.п. Добој94,41 KM
34.Фризерски салон “ФИГАРО” Томић Костадинка с.п. Добој109,50 KM
35.СУР Ресторан ”ТОПРЕК” Радмила Алаџић с.п. Добој171,59 KM
 УКУПНО7.344,96 KM

Члан 4.

Одобрена средства теретит ће потрошачку јединицу 0028150, група конта 414 100, подекономски код 150 039 – субвенције јавним нефинансијским субјектима.

Члан 5.

Реализација Одлуке извршиће се преносом средстава на жиро-рачун Градске топлане.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022- 1497/20

Добој, 22.07.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић