Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ ГРИЈАЊА

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српке“ број : 97/16 и 36 / 19), члана 60. и 77. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“, број:1/17), у вези са Одлуком о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3 / 20), и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 број: 02-022-879/20 од 06.05.2020., градоначелник Града Добој, доноси

О Д Л У К У

о додјели субвенције за  трошкове испоруке  топлотне  енергије пословним субјектима

Члан 1.

Овом Одлуком додјељује се субвенција за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима, а на основу Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“,број : 3 / 20), и  Јавног позива пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 , број :02-022-879/20 од 06.05.2020 .године .

Члан 2.

Право на субвенцију за трошкове испоруке топлотне енергије, остварују привредни субјекти којима је забрањен, ограничен или отежан рад, за период март, април 2020.године , у висини обавезе, под условима и на начин регулисан Одлуком, за период од 16.03-15.04.2020.године, а ако је привредни субјект извршио плаћање трошкова испоруке топлотне енергије за мјесец март 2020. године , иста ће се у евиденцији Градске топлане водити као претплата.

Члан 3.

Увидом у запримљене пријаве до 31.05.2020.године, право на субвенцију испуњавају  сљедећи привредни субјекти:

1.Горан Мићић „МИЋИЋ“ с.з.т.р. радња бр.284,11 КМ
2.Друштво са ограниченом одговорношћу за запошљавање инвалида „ДМП“ Добој483,09 КМ
3.„SKBH-Company“ Д.О.О. Добој             157,80 КМ
4.Фризерски салон „ЛАРА“, Лариса Петричевић с.п. Добој78,36 КМ
5.Трговина „Дивас“, Васиљевић Лариса, с.п. Добој118,73 КМ
6.Трговина „РиС“, Далибор Марковиц с.п Добој84,27 КМ
7.ОЗТР, Мичич ИПП Мичич-2 Мићић Горан и Мићић Драган с.п.180,02 КМ
8. З.У специјалистичка офтамолошка амбуланта „Medicus“885,21 КМ
9.Трговина „КУМ“, Дејан Билић с.п. Добој137,89 КМ
10.Аутошкола „Божичковић“, Б. Жељко с.п. (Божичковић Мира)62,40 КМ
11.Boutique „Diamond“, Дајана Јовић, с.п. Добој109,16 КМ
12.Модни студио „Posh“, Љиљана Јованивић, с.п. Добој205,28 КМ
13.Трговина „МАРИ“, Божидар Видовић, с.п. Добој97,67 КМ
14.Фризерски салон „ДАДА“,  Далиборка Глишић, с.п. Добој54,28 КМ
15.Фризерски салон „БИКИ“, Биљана Пуљановић, с.п. Добој61,27 КМ
16.Трговина „Ragazza“, Љубомир Ракић, с.п. Добој114,90 КМ
17.Угоститељска радња „Хавана“, Јовановић Горан, с.п. Добој300,32 КМ
18.Фризерски салон „ГОЦА И НАДА“, Гордана Терзић и Гостимировић Нада, С.П Добој (Милорад Бјелогрлић)48,65 КМ
19.Здравствена установа „ДЕНТИС“, Споменка Бујадњак147,81 КМ
20.Бутик „РЕНОМЕ“, Саво Дјурић с.п. Добој165,38 КМ
21.СУР КАФЕ БАР „Cinema“, Немања Попадић, с.п. Добој183,84 КМ
22.СУР РЕСТОРАН „ВРАНАЦ“, Николић Свјетлана с.п. Добој104,95 КМ
23.СУР БУРЕГДЗИНИЦА „ДОБОЈСКЕ ПИТЕ НА ВАГУ“, Драженско Глигоревић с.п. Добој291,89 КМ
24.Адвокат Ирена Пузић Обрадовић52,29 КМ
25.„Елтиг“ Доо Добој76,61 КМ
26.КОМИСИОН СТР „ТРИО“, Сандра Дјурић с.п Добој120,47 КМ
27.Роштиљница „МИЛЕНИУМ“, Александар Дјурић с.п. Добој191,93 КМ
28.„Cambridge“ ДОО Добој  232,00 КМ
29.СТР Бутик „ЛЕГЕНД БиХ ЦАССТРО“, Петрић Александра с.п. Добој103,41 КМ
30.Трговина „К.Е.Н.С“, Илић Нарцис с.п. Добој45,39 КМ
31.Адвокат Драган Радовић, Добој119,34 КМ
32.Друштво рачуновођа и ревизора Добој123,52 КМ
33.Фрзерско-козметички салон „Драгана“, Миланка Квржић с.п. Добој126,63 КМ
34.Кафе – посластичарница „ВРЕМЕПЛОВ“, Бошко Дјукић с.п. Добој205,44 КМ
35.Козметички студио „ДИВА Л“, Драгана В. и Јасна В. с.п. Добој118,73 КМ
36.„ЦРОИССАНТ“ мини пекара Валентина Микић с.п. Добој202,07 КМ
37.Фризерски салон „Милена“, Љубичић Милена с.п. Добој86,18 КМ
38.Ресторан „ТРОЈКА“ објекат бр. 1, Боро Елез с.п Добој302,59 КМ
39.Козметички студио „ИМАГЕ“, Оливера Драгановић с.п. Добој126,38 КМ
40.Здравствена установа Специјалистичка амбуланта медицине и рада „Чумић“ 497,91 КМ
41.Кафе бар „Тифани“, Славојка Ћатић с.п. Добој141,72 КМ
42.„КИМЕКО“ Доо69,86 КМ
43.Доо „ПЕЈИЋ ИМПЕX“ Добој 204,98 КМ
44.СТР Парфимерија „БОВЕН“, Весна Новарлић с.п Добој84,58 КМ
45.Златара „ДЕВИЋ“ СТР, радња бр.365,11 КМ
46.З.У Стоматолошка амбуланта „МАГИ:ДЕНТ“ Добој 188,00 КМ
47.ДОО „ГЕО КИНГ“196,49 КМ
48.Градска организација ЦРВЕНОГ КРСТА Добој365,33 КМ
49.ЗУ стоматолошка амбуланта „ДЕНТ-АРТ“ Добој329,82 КМ
50.ДОО „МИШИЋ АЦЦ“ Добој128,68 КМ
51.Фризерски салон за мушкарце и жене „САНДРА“, Сандра Стојановић с.п. Добој50,94 КМ
52.Фризерско козметички салон „ГАГА“, Драгана Ристи с.п. Добој140,14 КМ
53.ТУР „НЕО МОБИЛЕ“, Блаженска Жунић с.п. Добој42,29 КМ
54.„РОМАНСА“, Дјурдјевић  Весна с.п. Добој141,72 КМ
55.ОТР АУТО ДИЈЕЛОВИ „МАРЈАНОВИЋ“, Славиша и Бранко Марјановић с.п. Добој102,67 КМ
56.ТЗР „БОЈЕ И ЛАКОВИ“, Гојић Јелка с.п. Добој103,41 КМ
57.Самостална агенција „ФИНАНС ПЛУС“, Љиљана Зечевић с.п. Добој84,27 КМ
58.Фризерски салон „Р&С“, Славица Ивковић с.п. Добој49,04 КМ
59.Кафе бар „ЕXПРЕС БАЛКАН“, Радмила Малиновић с.п. Добој147,84 КМ
60.„ОБУЋАР Б.М“, Живана Ђукић с.п. Добој 60,13 КМ
61.Фризерски салон „БОБА“, Јелена Лукичевић с.п. Добој 116,36 КМ
62.СА „ПЕТКОВИЋ И СИН“, Петковић Горана с.п. Добој118,73 КМ
63.Мушки фризерски салон „ГОЦА И САНДРА“, Симић  Гордана с.п. Добој53,62 КМ
64.Роштиљница „ЗЛАТНО БУРЕНЦЕ“, Зеленковић Војко97,67 КМ
65.КАФЕ БАР „ГОТХИЦ“, Младен Петровић с.п. Добој198,28 КМ
66. Агенција „ТАНАСИЋ“, Драгица и Сретеније Танасић, с.п. Добој88,09 КМ
67.Фризерски салон за жене и мушкарце „А&Н“, Наташа Мијатовић с.п. Добој51,70 КМ
68.„КЊИЖАР“ ОТР ДОБОЈ, вл. Миливојевић Д. и Васиљевић Љ.153,20 КМ
79.Салон љепоте „СОЊА“, СтјепановиЋ Јовица с.п. Добој 138,91 КМ
70. Цаффе бар „ТWЕЕТY“, Тања Тодоровић с.п. Добој368,22 КМ
71.Трговина „МАША“, Дијана Стевановић. С.п. Добој99,60 КМ
72.Фризерски салон „СЊЕЖА“, Сњежана Максић, с.п. Добој63,93 КМ
73.Оптичарска радња „НЕООПТИКА“, Сања Дероњић с.п. Добој74,68 КМ
74.Фризерски салон „МИРА“, Божић Мирјана с.п. Добој75,81 КМ
75.Пивница „Irish pub Ulster“, Милан Лазић с.п. Добој543,15 КМ
УКУПНО11.827,14 

Члан 4.

Одобрена средства теретит ће потрошачку јединицу 0028150, група конта 414 100, под ек.код. 150 039 – субвенције јавним нефинансијским субјектима.

Члан 5.

Реализација Одлуке извршиће се преносом средстава на жиро рачун Градске топлане.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-1256/20

Добој, 23.06.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић