Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЛИСТА НАЈУСПЈЕШНИЈИХ КАНДИДАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КУПОВИНЕ СТАНОВА

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19), те Одлуком о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19),  Градоначелник Града Добој доноси:

О Д Л У К У

о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по III Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном III Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој број: 02-022-1332/20 од 29.06.2020. године.

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

1. Жана Никић и Озренко Никић, модел 2.

2. Драгана Гаврић и Дарио Гаврић, модел 2.

3. Марија Ристић и Александар Ристић, модел 1.

4. Драгана Зеленковић и Денис Зеленковић, модел 2.

5. Душанка Стевановић и Војислав Стевановић, модел 2.

6. Невена Церовац и Саша Церовац, модел 2.

7. Сања Симић и Драган Симић, модел 2.

8. Јована Тодић и Данко Тодић, модел 2.

9. Јелена Симић и Веселин Симић, модел 2.

10. Ружица Ђурић и Богдан Ђурић, модел 2.

11. Весна Ђуричић и Дејан Ђуричић, модел 2.

12. Николина Марковић и Слободан Марковић, модел 2.

13. Милана Тешановић и Срђан Тешановић, модел 2.

14. Марина Лазић и Небојша Лазић, модел 2.

15. Аница и Милош Радојичић, модел 2.

16. Слађана Цвијановић Михајловић и Бошко Михајловић, модел 1. 

17. Анђела Ђекић и Драган Ђекић, модел 2.

18. Данијела Ђекић и Славко Ђекић, модел 2.

19. Николија Јовановић и Младен Јовановић, модел 2.

20. Драженка Стјепановић и Немања Стјепановић, модел 2. 

21. Ирма  Бегић и  Хасан Бегић, модел 1.

III

Задужује се  Предсједник Комисије за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом Градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања  стамбених јединица тако што ће, 12 (дванаест) расположивих стамбених јединица по Моделу 2. додијелити према утврђеном распореду (времену приспијећа пријава), а након куповине стамбених јединица од стране Града Добој, којих тренутно нема на тржишту (новоизграђени и некориштени станови са употребном дозволом) додијелити  преосталим брачним паровима са листе најуспјешнијих кандидата из трећег јавног позива, према утврђеном редослиједу (времену приспијећа пријаве) изузимајући брачне парове по моделу 1.  

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној табли Града Добој и званичној интернет презентацији Града Добој.

Број: 02-022-1665/20

Датум: 04.08.2020. године 

Градоначелник

Борис Јеринић