Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Професионална орјентација ученика кроз промоцију занимања и усмјеравања у средње стручно образовање.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности је ресорно Одјељење које проводи активности везане за уписну политику  и дефицитарна занимања заједно са релевантним институцијама и Савјетима за образовање и запошљавање Града Добој и регије Добој, које подразумјевају и промоцију стручних занимања како би ученици, родитељи и цијела друштвена заједница едукативно била упозната с тим која су то занимања која дају дјеци по завршетку средње школе већу могућност запошљавања и самозапошљавања у Локалној заједници и шире.

Ресорно Одјељење за привреду и друштвене дјелатности је на основу иницијативе Локалног савјетодавног тијела за образовање  и запошљавање Града Добој организовало састанак са директорима Основних школа са цињем дефинисања активности  које се односе на професионалну орјентацију ученика Основних школа  на подручју града Добоја.

Закључено је да је потребно радити  са ученицима иновативнијим приступом на професионалној орјентацији у односу на претходне године.